Profesjonalne badanie wody, ścieków i osadów ściekowych

Zapraszamy do współpracy eksploatatorów, administratorów i uzytkowników instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Laboratorium SAUR Neptun Gdańsk SA (akredytacja PCA nr AB 216) oferuje szeroki wachlarz badań laboratoryjnych metodami referencyjnymi i  w zakresie zgodnym z wymaganiami:

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294)

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12.07.2019 w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 poz. 1311)

 • Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757)

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 6.02.2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 poz. 257)

Posiadamy zatwierdzony decyzją PPIS system jakości zezwalający na badania monitoringowe wody do spożycia.

Sprawdź, zadzwoń , napisz maila, zamów badania – reszta należy do nas!


Proponujemy badania w zakresie:

 • badanie wody do celów kontroli sanitarnej (odbiory instalacji wewnętrznej, przyłączy, kontrola czystości instalacji wewnętrznej w punktach użyteczności publicznej np. sklepy, bary, restauracje, hotele i.in.)

 • badanie wody surowej (studnie, ujęcia powierzchniowe)

 • badanie wód technologicznych

 • badanie wody podawanej do sieci

 • badanie ścieków surowych, uzdatnionych i technologicznych

 • badanie ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej

 • badanie wód opadowych i roztopowych

 • badanie osadów ściekowych


Kontakt:
tel. (58) 325 28 57, faks: (58) 325 28 54
e-mail: laboratorium@sng.com.pl
SAUR Neptun Gdańsk SA
80-858 Gdańsk
ul. Wałowa 46
Badania wody, ścieków i osadów ściekowych - folder informacyjny