Profesjonalne badanie wody w basenach, pływalniach i kąpieliskach

Zapraszamy do współpracy eksploatatorów, administratorów  i właścicieli kąpielisk, miejsc do kąpieli, basenów i pływalni. Laboratorium SAUR Neptun Gdańsk SA (akredytacja PCA nr AB 216) oferuje szeroki wachlarz badań laboratoryjnych metodami referencyjnymi i  w zakresie zgodnym z wymaganiami:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.01.2019 w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r.  poz. 255)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowie z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz. 2016)
 • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach (październik 2014)

Zarządzanie obiektami takimi jak pływalnie i baseny jest niebagatelnym wyzwaniem. Ważnym aspektem, oprócz administracji i utrzymania obiektów, jest również zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego wody.
Oferujemy następujące usługi, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

 • monitorowanie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakości wody na pływalniach – pozwala to na ocenę prawidłowości prowadzonych procesów uzdatniana wody oraz ocenę utrzymania właściwych warunków sanitarno – higienicznych na terenie obiektu,

 • pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych wody z pływalni oraz urządzeń związanych z uzdatnianiem wody. Etap ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia uzyskania wiarygodnego wyniku badania próbki wody, dlatego zapewniamy zespół przeszkolonych osób pobierających próbki wody,

 • możliwość konsultacji i uzyskania wyczerpujących informacji,

 • kompleksowość usługi (pobór próbek, transport, badanie)

 • prowadzenie badań metodami referencyjnymi – zgodnie z przepisami prawa,
oraz
 • dostęp do wyników online,
 • krótkie terminy realizacji badań,
 • możliwość elektronicznej komunikacji.

Nasze Laboratorium posiada akredytację PCA na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018 (Certyfikat akredytacji Nr AB 216). Gwarantuje ona uzyskanie rzetelnych wyników z zachowaniem poufności i praw własności klientów.Sprawdź, zadzwoń , napisz maila, zamów badania – reszta należy do nas!Kontakt:
tel. (58) 325 28 57, faks: (58) 325 28 54
e-mail: laboratorium@sng.com.pl
SAUR Neptun Gdańsk SA
80-858 Gdańsk
ul. Wałowa 46
Badania wody na kąpieliskach i basenach - folder informacyjny