Technologia uzdatniania wody – doradztwo
Oferujemy wyspecjalizowane usługi doradcze, pozwalające na dobór najlepszych rozwiązań technologicznych dla danego systemu. Właściwy dobór technologii uzdatniania wody, urządzeń i materiałów do uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów w procesie inwestycyjnym związanym z budową czy modernizacją stacji uzdatniania wody. Błędy w doborze technologii uzdatniania w istotny sposób wpływają na skuteczność procesu oczyszczania wody, jego efektywność oraz koszty eksploatacji.

W ramach usługi proponujemy Państwu:
- planowanie badań technologicznych uzdatniania wody, obejmujące wybór najlepszych dostępnych technologii, materiałów, jednostkowych procesów oraz schematu technologicznego
- wykonawstwo badań w zakresie procesów jednostkowych i kompleksowych zarówno w skali ułamkowo technicznej, jak i za pomocą testów w skali laboratoryjnej
- badania technologiczne realizowane na eksploatowanych, istniejących stacjach uzdatniania wody
- opracowanie przewodnika dotyczącego automatycznego monitoringu obiektów wodociągowych

Eksperci SNG dokonują rozpoznania sieci i obiektów wodociągowych będących w eksploatacji użytkownika. Elementem takiego wywiadu jest również poznanie potrzeb w zakresie sprawozdawczości. Głównym zadaniem jest określenie zakresu monitoringu niezbędnego dla zapewnienia dostaw wody i maksymalne skrócenie czasu jaki upływa od momentu powstania zagrożenia przerwania ciągłości usługi do skutecznego zaalarmowania obsługi. Dalszym etapem jest dobór urządzeń pomiarowych i sterujących oraz określenie sposobu transmisji danych telemetrycznych.

Technologia oczyszczania ścieków - doradztwo
Eksploatujemy jedną z największych oczyszczalni ścieków w północnej Polsce „Gdańsk-Wschód”, która oczyszcza ok. 96.000 m³ ścieków na dobę. W naszej kadrze znajdują się wyspecjalizowani inżynierowie, specjaliści od najnowszych technologii, związanych z oczyszczaniem ścieków.

Oferujemy doradztwo i ekspertyzy w następującym zakresie:  
- podczyszczanie odsolin metodą denitryfikacji
- optymalne stosowanie koagulantów
- badania pilotowe w skali ułamkowo- technicznej w zakresie oczyszczania ścieków
- opracowanie przewodnika dotyczącego automatycznego monitoringu obiektów kanalizacyjnych

Przewodnik zawiera: całościowy opis obiektów takich jak:  sieć kanalizacyjna  (przyłącza, system odbioru ścieków), oczyszczalnie (ciąg technologiczny, wyposażenie). SNG analizuje otrzymane dane i w razie konieczności uzupełnia je na podstawie wizyt w terenie, w celu określenia urządzeń, które powinny być objęte automatycznym monitoringiem.

Pracownicy SNG są uznanymi ekspertami, którzy  w oparciu o charakterystykę systemu kanalizacyjnego,  zaproponują Państwu jak najlepiej dostosowany system automatycznego monitoringu.
Otrzymają Państwo wsparcie w trakcie redagowania przewodnika, tak żeby zapewnić wdrożenie automatycznego monitoringu obiektów w jak najlepszych warunkach.

Kontakt: uslugi@sng.com.pl
Tel. 58 301 30 91