Usługi eksploatacyjne - sieć kanalizacyjna

Innym ważnym sektorem naszej działalności jest eksploatacja 1200 km sieci kanalizacji sanitarnej w Gdańsku i Sopocie. Wiek eksploatowanej przez nas sieci jest zróżnicowany. Jej fragmenty mają około 120 lat, większość zaś od 50 do 30 lat, niewielkie fragmenty sieci są kilkuletnie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Inspekcje telewizyjne kanałów ściekowych

Oferujemy przeprowadzanie monitoringu TV sieci kanalizacyjnej przy pomocy specjalistycznego i nowoczesnego sprzętu. Monitoring TV dotyczy sieci i przyłączy kanalizacyjnych, deszczowych, technologicznych o średnicy od 150 mm. Klient otrzymuje zapis na płytach CD/DVD wraz z pomiarem spadków na przeglądanym fragmencie sieci.

Samobieżna kamera cyfrowa, zamontowana na samochodzie, stosowana jest do inspekcji kanałów sanitarnych i deszczowych dla oceny ich stanu technicznego, przede wszystkim pęknięć, ubytków, zaniżeń. Minimalna szerokość kanału, na którym kamera może wykonywać prace (po jej przezbrojeniu) to 150 mm. Najszersze kanały, w których kamera wykonywała prace miały ponad 2 metry średnicy.

Korzyści:
- ograniczenie ryzyka wystąpienia zatorów
- precyzyjna ocena stanu technicznego sieci dla podjęcia koniecznych działań interwencyjnych i naprawczych
- lokalizacja nieszczelności na sieci

Kontakt: uslugi@sng.com.pl
Tel. 58 301 30 91

Zwiń ^

Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji

Świadczymy usługi związane z nalezytym utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej. Do najczęstszych potrzeb wynikających z obowiązków eksploatacyjnych należy udrażnianie i czyszczenie kanalizacji.

Jakiekolwiek zaniedbania w tej dziedzinie mogą spowodować wystąpienie zatorów, a w konsekwencji, niekontrolowany wypływ ścieków. W sytuacjach skrajnych może to prowadzić do zagrożenia środowiska naturalnego.

Do świadczonych usług należą:
- czyszczenie ciśnieniowe sieci kanalizacji sanitarnej
- usuwanie zatorów na sieci kanalizacji sanitarnej
- czyszczenie obiektów wchodzących w skład systemu kanalizacyjnego, np.: przepompowni ścieków, osadników, elementów mechanicznego oczyszczania ścieków (krat)
- opróżnianie i utrzymywanie separatorów tłuszczów

Naszym atutem jest profesjonalny sprzętu do interwencji: wóz ciśnieniowy, kamery TV, sprzęt do kontroli szczelności i usuwania zatorów.

Kontakt: uslugi@sng.com.pl
Tel. 58 301 30 91 Zwiń ^