Projektowanie i nadzory

Usługi projektowe i nadzory inwestorskie są nieodłącznym i koniecznym elementem każdego procesu inwestycyjnego. Jako firma wodociągowa posiadamy własne, profesjonalne biuro projektowe. Świadczymy także usługę pełnienia nadzorów inwestycyjnych.

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi
:


1. Opracowanie koncepcji poprawy pracy systemów wodociągowych
2. analizy hydrauliczne i modelowanie
3. Inwentaryzacje systemów wod.-kan.
4. Wykonywanie dokumentacji projektowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową infrastruktury wod.-kan.
5. Opracowywanie studiów wykonalności do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich
6. Pełnienie nadzorów realizacyjnych i inwestorstwo zastępcze

Kontakt: uslugi@sng.com.pl
Tel. 58 301 30 91