EKSPLOATACJA SYSTEMU WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO

Saur Neptun Gdańsk jest doświadczonym partnerem biznesowym, nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także dla Samorządów, z którymi podejmuje współpracę, odpowiadając na potrzeby Gmin związane z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną.

Niezawodność w prowadzeniu prawidłowej eksploatacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych naszych usług gwarantuje wieloletnie doświadczenie naszej firmy w realizacji zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na systemach o zróżnicowanym stopniu skomplikowania w Gdańsku i Sopocie. Atutami SNG są: specjalizacja w zakresie eksploatacji systemów wod-kan, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zróżnicowanych projektów eksploatacyjnych, wiedza ekspercka oraz stosowanie nowych technologii.

Naszym priorytetem przy współpracy z Samorządami jest oparcie relacji na zasadach partnerskich. Podstawą w takim działaniu jest wspólne realizowanie celu i poszukiwanie satysfakcjonujących rozwiązań.

Eksploatacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych może zostać w całości powierzona Saur Neptun Gdańsk S.A. – wyspecjalizowanemu – przedsiębiorstwu wodociągowemu, a zakres usługi może zostać określony w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Takie rozwiązanie zapewnia prowadzenie wszystkich procesów związanych z uzdatnianiem i dostawą wody oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Katalog zleconych czynności obejmuje wówczas m.in. bieżącą kontrolę laboratoryjną wody i ścieków, zapewnienie pogotowia wod-kan, fakturowanie, rozliczanie, windykację oraz formalne aspekty prowadzenia działalności (sprawozdawczość, opracowywanie wniosków taryfowych, etc.).

Jesteśmy elastyczni w podejściu do każdego klienta, mając świadomość, że każda z umów eksploatacyjnych może być inna – zarówno w zakresie, formule, jak i horyzoncie czasowym.


WYBRANE USŁUGI

Oprócz prowadzenia całościowej eksploatacji chętnie podejmujemy współpracę z Samorządami w wybranych obszarach prowadzonej działalności wod-kan. Zakres oferowanych usług, ustalany jest indywidualnie dla osiągnięcia optymalnych efektów, które przyniosą Zamawiającemu satysfakcję i realizację zaplanowanych celów. Indywidualne podejście wynika między innymi z lokalnych uwarunkowań funkcjonującego systemu wod-kan.

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres możliwych do wykonania usług, wśród których główne obszary współpracy to:

 • usługi inżynierskie, obejmujące swoim zakresem, m.in.:
  • dokumentacje projektowe wod-kan,
  • nadzór nad inwestycjami w szeroko rozumianym obszarze wod-kan,
  • ekspertyzy i doradztwo technologiczne,
  • ekspertyzy inżynierskie;
 • usługi laboratoryjne w zakresie wody, ścieków i osadów pościekowych;
 • usługi eksploatacyjne, w tym m.in.:
  • konserwacja hydrantów,
  • inwentaryzacja przebiegu sieci,
  • poszukiwanie przecieków,
  • usuwanie awarii,
  • czyszczenie sieci wodociągowej,
  • monitoring TV sieci,
  • udrażnianie i czyszczenie sieci kanalizacyjnej,
  • korkowanie kanałów,
  • utrzymanie przepompowni;
 • eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej (w tym jej czyszczenie, udrażnianie i monitoring tv);
 • prace wykonawcze – projektowanie i wykonywanie przyłączy wod-kan;
 • narzędzia optymalizacji i zarządzania gospodarką wod-kan  Centrum Działań Operacyjnych.