ZASADY WSPÓŁPRACY

Specyfika tematyki wod-kan determinuje indywidualne podejście do każdego Klienta. Rekomendujemy więc niezobowiązujące spotkanie, podczas którego zostają omówione i określone potrzeby oraz rezultaty, jakie powinny zostać osiągnięte. Dla jak najpełniejszego określenia potrzeb klienta wykonujemy wizję lokalną w zespole eksperckim. W zależności od stopnia złożoności projektu oraz jego specyfiki, w czasie spotkania ustalone zostaną kolejne etapy działania.