Współpraca przy realizacji projektów inwestycyjnych

Szanowni Państwo

SNG S.A. poszukuje osób i firm do współpracy przy realizacji konkretnych projektów i kontraktów. Poza tym poszukujemy kierowników projektów, inspektorów nadzoru i specjalistów do spraw realizacji inwestycji.
Proponujemy Państwu zawarcie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inną formę zatrudnienia/współpracy.

Jesteśmy zainteresowani współpracą z:
1. Osobami z doświadczeniem Inżyniera Kontraktu w projektach realizowanych zgodnie ze standardami FIDIC
2. Inspektorami nadzoru robót:

  • branży sanitarnej
  • branży ogólnobudowlanej
  • branży elektrycznej
  • branży teletechnicznej
  • branży drogowej

3. Rozliczeniowcami - z udokumentowanym doświadczeniem w rozliczaniu dofinansowania ze środków UE.

Nasze oczekiwania:
a) wykształcenie wyższe + min. 5 lat doświadczenia zawodowego w charakterze kierownika budowy lub inspektora nadzoru - w robotach związanych z gospodarką wodno - ściekową,
b) uprawnienia wykonawcze w odpowiedniej specjalności,
c) aktualne (na dzień ewentualnego podpisania umowy) zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego,
e) znajomość programów pakietu Office 2007 i Microsoft Project

Mile widziani są także następujący specjaliści:
1. Kosztorysant - ekspert finansowy - wykształcenie wyższe lub średnie, 5 lat doświadczenia w kosztorysowaniu oraz rozliczaniu inwestycji infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, współfinansowanych ze środków unijnych
2. Projektant z doświadczeniem w zakresie projektowania stacji uzdatniania wody lub/i oczyszczania ścieków wykształcenie wyższe, 5 lat praktyki w projektowaniu
3. Geodeta - wykształcenie wyższe kierunkowe + min. 2 letnie doświadczenie zawodowe + uprawnienia
4. Geolog - geotechnik - wykształcenie wyższe kierunkowe + min. 2-letnie doświadczenie zawodowe + uprawnienia

Jak aplikować?
Aplikację on-line można wypełnić tutaj.
Wypełnioną aplikację można także przesyłać na adres poczty eklektonicznej: praca.projekty@sng.com.pl
lub pocztą zwykłą na adres:
SAUR Neptun Gdańsk SA
ul. Wałowa 46
80-858 Gdańsk
z dopiskiem: Praca - projekty