SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na sprzedaż paliw na stacjach Dostawcy oraz wykonywanie usługi w zakresie mycia pojazdów osobowych i dostawczych w 2021 roku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


sprzedaż paliw na stacjach Dostawcy oraz wykonywanie usługi w zakresie mycia pojazdów osobowych i dostawczych w 2021 roku


Składanie ofert w terminie: 10 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
  • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
  • pocztą elektroniczną: danuta.worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
  • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
  • w zakresie przedmiotu zamówienia: Tomasz Dymek, tel. 58 325 27 00 wew. 488
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2020-11-23 r. – w/na Dzienniku Bałtyckim Zwiń ^