SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na dostawy polielektrolitu do zagęszczania osadów nadmiernych do oczyszczalni ścieków Wschód w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


dostawy polielektrolitu do zagęszczania osadów nadmiernych do oczyszczalni ścieków Wschód w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 07.11.2022 r., godz. 11:00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia:
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2022-06-21 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie pieca do suszenia stojanów silników elektrycznych

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


dostawę, montaż i uruchomienie pieca do suszenia stojanów silników elektrycznych


Składanie ofert w terminie: 16.08.2022 r., godz. 11:00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia:
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2022-08-01 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont instalacji do poboru prób wody wraz z pompą obiegową i armaturą na czterech obiektach wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont instalacji do poboru prób wody wraz z pompą obiegową i armaturą na czterech obiektach wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska


Składanie ofert w terminie: 16.08.2022 r., godz. 11:00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Dziale Inwestycji i Remontów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Dział Inwestycji i Remontów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Ilona.Adamska@sng.com.pl (Ilona Adamska +48 58 325 27 00 w. 261)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia:
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2022-08-08 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont armatury na terenie ośmiu przepompowni ścieków w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont armatury na terenie ośmiu przepompowni ścieków w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 16.08.2022 r. do godz. 11:00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Marcin.Pawlak@sng.com.pl (Marcin Pawlak +48 58 325 27 00 w. 264)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia:
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2022-08-08 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont gretingów PŚ Załogowa

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont gretingów PŚ Załogowa


Składanie ofert w terminie: 16.08.2022 r. do godz. 11:00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Marcin.Pawlak@sng.com.pl (Marcin Pawlak +48 58 325 27 00 w. 264)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia:
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2022-08-08 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont przekładni z wózkiem typu Nord SK 7382/ 22a-g-80 I/4, na osadnikach radialnych- wtórnych 4-0x Oczyszczalni Ścieków Wschód w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont przekładni z wózkiem typu Nord SK 7382/ 22a-g-80 I/4, na osadnikach radialnych- wtórnych 4-0x Oczyszczalni Ścieków Wschód w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 16.08.2022 r. do godz. 11:00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Marcin.Pawlak@sng.com.pl (Marcin Pawlak +48 58 325 27 00 w. 264)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia:
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2022-08-09 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont 4 szt. wyłączników SN- 6KV

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont 4 szt. wyłączników SN- 6KV


Składanie ofert w terminie: 16.08.2022 r. do godz. 11:00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Marcin.Pawlak@sng.com.pl (Marcin Pawlak +48 58 325 27 00 w. 264)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia:
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2022-08-09 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^