SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na dostawy polielektrolitu do zagęszczania osadów nadmiernych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


dostawy polielektrolitu do zagęszczania osadów nadmiernych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 08.11.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Bożena Pater, tel. 604 472 285
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-07-06 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na dostawy polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


dostawy polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 08.11.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Bożena Pater, tel. 604 472 285
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-07-06 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont kolektora grawitacyjnego i zasuwy DN500 na dopływie do przepompowni ścieków Bysewo w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont kolektora grawitacyjnego i zasuwy DN500 na dopływie do przepompowni ścieków Bysewo w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 17.09.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Dziale Inwestycji i Remontów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Dział Inwestycji i Remontów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Ilona.Adamska@sng.com.pl (Ilona Adamska +48 58 325 27 00 w. 261)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Marek Wojciechowski, tel. 692 466 145
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-09-09 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont budowlany w budynkach Przepompowni Ścieków „Ołowianka” w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont budowlany w budynkach Przepompowni Ścieków „Ołowianka” w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 17.09.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Dziale Inwestycji i Remontów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Dział Inwestycji i Remontów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Malgorzata.Wicki@sng.com.pl (Małgorzata Wicki +48 58 325 27 00 w. 871)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Joanna Szwonka, tel. 600 372 580; Krzysztof Migdał, tel. 602 625 343
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-09-09 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont dwóch pomp śrubowych Landy wraz z konstrukcją betonową, zlokalizowanych w Pompowni Pośredniej P-2 na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont dwóch pomp śrubowych Landy wraz z konstrukcją betonową, zlokalizowanych w Pompowni Pośredniej P-2 na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 17.09.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Dziale Inwestycji i Remontów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Dział Inwestycji i Remontów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Malgorzata.Wicki@sng.com.pl (Małgorzata Wicki +48 58 325 27 00 w. 871)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Joanna Szwonka, tel. 600 372 580
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-09-09 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont układu do pomiaru przepływu biogazu – ob. 23, węzeł gazowy w Oczyszczalni Ścieków ,,Wschód” w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont układu do pomiaru przepływu biogazu – ob. 23, węzeł gazowy w Oczyszczalni Ścieków ,,Wschód” w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 17.09.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Dziale Inwestycji i Remontów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Dział Inwestycji i Remontów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Ilona.Adamska@sng.com.pl (Ilona Adamska +48 58 325 27 00 w. 261)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Dariusz Borysewicz, tel. 600 409 540
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-09-10 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont węzłów wodociągowych na terenie miasta Gdańska

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont węzłów wodociągowych na terenie miasta Gdańska


Składanie ofert w terminie: 20.09.2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Dziale Inwestycji i Remontów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Dział Inwestycji i Remontów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Malgorzata.Fede@sng.com.pl (Małgorzata Fede +48 58 325 27 00 w. 264)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Robert Chmielarski, tel. 602 625 381; Ryszard Lademann, tel. 600 409 531
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-09-10 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont kolektora grawitacyjnego i studni rewizyjnych zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku, ul. Benzynowa

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont kolektora grawitacyjnego i studni rewizyjnych zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku, ul. Benzynowa


Składanie ofert w terminie: 20.09.2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Dziale Inwestycji i Remontów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Dział Inwestycji i Remontów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Malgorzata.Fede@sng.com.pl (Małgorzata Fede +48 58 325 27 00 w. 264)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Joanna Szwonka, tel. 600 372 580
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-09-10 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont drabin złazowych w komorach kolektora WM-1 w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont drabin złazowych w komorach kolektora WM-1 w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: do dnia 20.09.2021

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Dziale Inwestycji i Remontów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Dział Inwestycji i Remontów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Klaudia.Polukord@sng.com.pl (Klaudia Połukord +48 58 325 27 00 w. 255)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Paweł Hnyłcia, tel. 600 409 435
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-09-13 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont zasuw nożowych z napędem pneumatycznym na przepompowniach ścieków Stogi i Letnica w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont zasuw nożowych z napędem pneumatycznym na przepompowniach ścieków Stogi i Letnica w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: do: 20.09.2021r., godz. 11:00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Dziale Inwestycji i Remontów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Dział Inwestycji i Remontów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Ilona.Adamska@sng.com.pl (Ilona Adamska +48 58 325 27 00 w. 261)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Marek Wojciechowski, tel. 692 – 466 – 145
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-09-13 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^