Aktualności

  • Odwiedź gdańską Oczyszczalnię Ścieków!
  • Sprawdź jakość wody w kąpielisku
  • Gdzie w lipcu bez prowizji zapłacić rachunek w Sopocie
  • SNG wprowadza system podzielonej płatności dla biznesu
  • Wody Motławy są czyste - komunikat WIOŚ
  • Woda na kąpieliskach w normach – można się kąpać - komunikat WSSE
  • Taryfy w Gdańsku i Gdyni Wielki Kack

Ustawy i regulaminy

Tu znajdziesz Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz regulaminy określające zasady zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gdańska, Sopotu, Gdyni i Kolbud.

Laboratorium

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań Laboratorium
 

Mapa ujęć wody

Miasto:*
v
Ulica:*
v
Numer budynku:*
v
Sprawdź