Aktualności

  • Przerwa w dostępie do e-BOK i www
  • BOK w okresie świąteczno-noworocznym
  • Pierwsze mrozy – zabezpiecz urządzenia sieci wod-kan!
  • Medale Prezydenta Gdańska dla pracowników SNG
  • Fałszywi pracownicy wodociągów - prosimy o czujność
  • Otwarta Oczyszczalnia znów za rok
  • Rekordowa Wodna Kraina Zabawy

Ustawy i regulaminy

Tu znajdziesz Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz regulaminy określające zasady zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gdańska, Sopotu, Gdyni i Kolbud.

Laboratorium

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań Laboratorium
 

Wybierz miasto, ulicę, nr adresowy i sprawdź jakość wody.
Kliknij w pinezkę aby poznać szczegóły.

Mapa ujęć wody

Miasto:*
v
Ulica:*
v
Numer budynku:*
v
Sprawdź