Aktualności

  • Fałszywi pracownicy wodociągów - prosimy o czujność
  • Rekordowa Wodna Kraina Zabawy
  • Oświadczenie SNG w sprawie podwyżek cen taryf w Sopocie
  • Oczyszczalnia Ścieków otwarta dla mieszkańców!
  • Taryfy w Sopocie i Gdyni (ul. Bernadowska)
  • Sprzedaż samochodów

Ustawy i regulaminy

Tu znajdziesz Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz regulaminy określające zasady zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gdańska, Sopotu, Gdyni i Kolbud.

Laboratorium

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań Laboratorium
 

Mapa ujęć wody

Miasto:*
v
Ulica:*
v
Numer budynku:*
v
Sprawdź