Aktualności

  • BOK w Wigilię i przerwie świąteczno-noworocznej
  • Zdroje dla uczniów i gdańskich studentów
  • Ostrzegamy przed oszustami
  • Zabezpiecz wodomierz przed mrozem
  • Wykrywanie nieszczelności sieci kanalizacji sanitarnej
  • Aktualne zasady obsługi Klientów
  • Bądź eko, wybierz e-Fakturę

Ustawy i regulaminy

Tu znajdziesz Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz regulaminy określające zasady zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gdańska, Sopotu, Gdyni i Kolbud.

Laboratorium

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań Laboratorium
 

Wybierz miasto, ulicę, nr adresowy i sprawdź jakość wody.
Kliknij w pinezkę aby poznać szczegóły.

Mapa ujęć wody

Miasto:*
v
Ulica:*
v
Numer budynku:*
v
Sprawdź