Aktualności

  • Taryfy w Sopocie i Gdyni (ul. Bernadowska)
  • Sprzedaż samochodów
  • Bezprowizyjna zapłata rachunku za wodę w Sopocie
  • Nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska
  • Mgiełka z wody dla ochłody
  • Konkurs – Dlaczego piję wodę z kranu?
  • Płukanie magistrali wodociągowej
  • Startuje kampania Z kranu piję, zdrowo żyję

Ustawy i regulaminy

Tu znajdziesz Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz regulaminy określające zasady zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gdańska, Sopotu, Gdyni i Kolbud.

Laboratorium

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań Laboratorium
 

Mapa ujęć wody

Miasto:*
v
Ulica:*
v
Numer budynku:*
v
Sprawdź