Wykrywanie nieszczelności sieci kanalizacji sanitarnej

Saur Neptun Gdańsk SA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców, iż na terenie Gminy Miasta Gdańsk oraz Gminy Miasta Sopot prowadzi akcję zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej. Celem prac jest wykrycie nieszczelności sieci, nielegalnych włączeń wód deszczowych, drenażowych i miejsc infiltracji do sieci kanalizacji sanitarnej.

Kontrole szczelności sieci odbywają się za pomocą profesjonalnego generatora dymu – zimnej pary. Dym ten jest bezwonny i całkowicie bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Wtłaczany do rury dym, szybko rozchodzi się po całej sieci lub instalacji kanalizacyjnej, wychodząc na zewnątrz poprzez komin odpowietrzenia na dachu budynku. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy ich przewietrzenie, a samo pojawienie się dymu oznaczać może nieszczelność domowej instalacji. 
O planowanych pracach SNG SA z wyprzedzeniem informuje Straż Pożarną.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest odprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Nieprzestrzeganie ww. zapisu ustawy, grozi  ograniczeniem wolności lub grzywną do 10 000 zł (zgodnie z Art. 28 pkt 4a Dz.U. 2019 poz. 1437).
Wody opadowe oraz drenażowe, powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej, lub w przypadku gdy taka możliwość nie istnieje, woda ta powinna być zagospodarowana w obrębie własnej posesji.  Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej doprowadza do jej przepełnienia, co doprowadza do licznych podtopień oraz zalewania niżej położonych posesji czy mieszkań.


Zwiń ^

Aktualne zasady obsługi Klientów

Szanowni Klienci, W związku z sytuacją epidemiczną zachęcamy Państwa do bezpiecznego załatwiania spraw za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klientów (eBOK), infolinii, korespondencji email, przesyłki pocztowej oraz kontaktu telefonicznego. Kontakt osobisty z pracownikami SNG w naszej siedzibie możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Możliwości kontaktu z SNG
 • dokumenty oraz korespondencję można przesyłać poprzez serwis e-BOK (link do logowania https://ebok.sng.com.pl/login) oraz pocztą elektroniczną na adresy: info@sng.com.pl, bok@sng.com.pl i sopot@sng.com.pl
 • numery infolinii: w Gdańsku tel. 58 301 30 91, w Sopocie tel. 58 551 35 07,
 • Laboratorium, tel. 58 352 28 57, email laboratorium@sng.com.pl.

Ogólne zasady bezpośredniej obsługi Klienta
Każdy Klient, przybywający na umówione spotkanie, przed wejściem do Biura Obsługi Klienta zostanie poddany procedurze bezdotykowego mierzenia temperatury ciała. Osoby z temperaturą powyżej 37,5 stopnia Celsjusza oraz nie wyrażające zgody na pomiar temperatury nie zostaną wpuszczone do budynku.
Przy stanowisku obsługi klienta może przebywać jedna osoba, która ma obowiązek wcześniejszej dezynfekcji rąk, stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.
Zwiń ^

Bądź eko, wybierz e-Fakturę

Chciałbyś zamienić papierową fakturę, na e-Fakturę? Wybierając e-Fakturę wnosisz swój wkład w ochronę środowiska, oszczędzasz papier, nie wytwarzasz dodatkowych odpadów i przyczyniasz się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Ale to nie jedyne korzyści. Dodatkowo, faktura trafia na Twoje konto praktycznie w momencie jej wystawienia. Bez konieczności korzystania z poczty w tradycyjnym jej rozumieniu. Jest zatem doręczana niezawodnie, bez pośredników.

Jeśli powyższe argumenty przekonały Cię do zastąpienia tradycyjnej faktury elektroniczną, musisz pamiętać, że z e-Faktury korzystają użytkownicy eBOK. Jeśli nim jeszcze nie jesteś, postępuj korzystając z poniższych wskazówek:

 1. Wejdź na stronę ebok.sng.com.pl, wybierz opcję zarejestruj się
 2. Wypełnij formularz „Wniosek rejestracyjny” i postępuj zgodnie ze wskazówkami;
 3. Potwierdź rejestrację w e-BOK za pośrednictwem linku przesłanego na Twoją skrzynkę e-mail;
 4.  Informację o aktywacji konta e-BOK otrzymasz pocztą elektroniczną;
 5. Już po pierwszym zalogowaniu się w serwisie wszystkie funkcjonalności są dla Ciebie dostępne;
 6. Aby otrzymywać e-Fakturę, zaznacz zgodę w zakładce: Odbiorca lub wypełnij i wyślij właściwy formularz (dostępny w zakładce: Wnioski*)
Wszystkie Twoje e-Faktury – także te historyczne znajdziesz zawsze na platformie eBOK bez konieczności gromadzenia ich w papierowej formie.Zwiń ^

Przedłużona legalizacja wodomierzy ogrodowych

Szanowni Klienci – użytkownicy wodomierzy na wodę bezpowrotnie zużytą. Mamy dla Was dobrą wiadomość. Jeśli Waszym urządzeniom pomiarowym skończyła się legalizacja (ważność) informujemy iż na wniosek Saur Neptun Gdańsk Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku odroczył termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolił na dalsze użytkowanie dotychczas zainstalowanych przyrządów pomiarowych, w tym wodomierzy na cele wody zużytej bezpowrotnie, przez okres kolejnych 6 miesięcy (tj. do 06.11.2020). Chcemy Was zapewnić, że po zakończeniu stanu epidemii SNG niezwłocznie przystąpi do sukcesywnej realizacji zleconych wymian/plombowania nowych wodomierzy.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Saur Neptun Gdańsk S.A. wprowadził ograniczenia wszelkich prac ponad niezbędne do utrzymania świadczenia usługi dostawy wody i odbioru ścieków. Sytuacja taka trwać będzie w czasie obowiązywania przepisów ww. rozporządzenia.

 

Zwiń ^

Informacja o umożliwieniu realizacji wcinek

Saur Neptun Gdańsk informuje, iż mając na uwadze konieczność kontynuowania realizowanych prac związanych z rozwojem miasta, będzie podejmować działania związane z umożliwieniem wykonania włączeń do sieci wodociągowej wybudowanych nowych elementów infrastruktury wodociągowej.

Z uwagi na konieczność ograniczenia ich uciążliwości, wyłączenia sieci wodociągowych na potrzeby realizacji wcinek będą  odbywały się w porze nocnej, w przygotowanych w ciągu dnia wykopach i po zabezpieczeniu przez wykonawcę kompletu zweryfikowanej niezbędnej do tego celu armatury i kształtek.

W obecnej sytuacji wszelkie potrzeby włączeń sieci na ww. cele prosimy zgłaszać do SNG z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, celem zaplanowania prac i odpowiedniego poinformowania odbiorców wody.


Zwiń ^

Załatw sprawę drogą elektroniczną i aktywuj e-fakturę

Wszystkim naszym Klientom polecamy elektroniczny system obsługi Klienta, dzięki któremu można, bez wychodzenia z domu, zlecić usługi, mieć dostęp do informacji związanych z korzystaniem z wody i odprowadzanymi ściekami oraz otrzymywać fakturę drogą elektroniczną.

Z usługi e-faktury mogą skorzystać odbiorcy usług, którzy zawarli z SNG umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i uzyskali dostęp do portalu e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta).
W celu rejestracji konta w e-BOK należy:
 1. wejść na stronę internetową ebok.sng.com.pl lub na stronie internetowej www.sng.com.pl wybrać ikonę ZALOGUJ DO e-BOK a następnie ZAREJESTRUJ SIĘ;
 2. wypełnić formularz WNIOSEK REJESTRACYJNY i postępować zgodnie ze wskazówkami;
 3. potwierdzić rejestrację w serwisie e-BOK poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości wysłanej na wskazany we wniosku adres e-mail.
Potwierdzenie aktywacji konta e-BOK zostanie wysłane pocztą elektroniczną.
Aby otrzymywać fakturę elektroniczną wystarczy zaznaczyć zgodę w zakładce ODBIORCA lub wypełnić i wysłać właściwy formularz (dostępny w zakładce WNIOSKI).


Zwiń ^

22 marca Światowy Dzień Wody

Dziś Światowy Dzień Wody - święto ustanowione w 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Zwraca ono uwagę na problem braku dostępu dużej części populacji do czystej i bezpiecznej wody. W tym roku hasło przewodnie obchodów związane jest ze znaczeniem wody w kontekście zmian klimatycznych. Zasoby wody pitnej na Ziemi kurczą się z każdym rokiem. Mieszkańcy Gdańska są jednak w szczęśliwej sytuacji, że woda, która płynie z kranów jest bezpieczna. I mamy jej pod dostatkiem.

Światowy Dzień Wody to jednak dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować i doceniać. Gdańszczanom idzie to coraz lepiej. W 1992 roku przeciętny mieszkaniec Gdańska zużywał dziennie 220 litrów wody, a dziś zużywa ok. 105 litrów.

Woda w Gdańsku  w 100% spełnia rygorystyczne normy jakości UE. Możemy ją pić prosto z kranu i cieszyć się, że mamy jej pod dostatkiem. W badaniach przeprowadzonych na zlecenie SNG w 2019 już połowa gdańszczan zadeklarowała, że pije wodę prosto z kranu.
- Gdańsk dzięki swojemu położeniu ma do dyspozycji ponad 83% wody, która pochodzi z ujęć głębinowych, a niespełna 17 % z ujęcia powierzchniowego zlokalizowanego w Straszynie. Dzięki temu mieszkańcy Gdańska mogą korzystać na co dzień z wody o bardzo dobrej jakości - zaznacza Guy Fournier, prezes Saur Neptun Gdańsk. - Mając produkt tak wysokiej jakości, bez obaw możemy polecać picie wody z kranu zamiast wody butelkowanej.
Zaopatrzenie w wodę Gdańska i Sopotu opiera się na ujęciach wody podziemnej i powierzchniowej. Główne zaopatrzenie stanowią ujęcia wód głębinowych, ujmujących przede wszystkim wodę czwartorzędową. Podstawowe ujęcia wody, to: Czarny Dwór, Lipce, Osowa, Pręgowo, Zaspa Wodna, Dolina Radości, Zakoniczyn. Gdański wodociąg zasilany jest także wodą powierzchniową, pochodzącą z ujęcia wody w Straszynie.
Na terenie Sopotu Saur Neptun Gdańsk eksploatuje trzy ujęcia wód głębinowych – Bitwy pod Płowcami, Brodwino i Nowe Sarnie Wzgórze, których wody zasilają również gdański system wodociągowy.
Czy woda z kranu jest bezpieczna?
Światowa Organizacja Zdrowia w swojej publikacji z dnia 2 marca 2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) poinformowała, że obowiązujące procedury i środki są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej, a proces dezynfekcji wody zapewnia szybką utratę aktywności wirusa COVID-19.
Stosowane w SNG metody uzdatniania wody są nowoczesne i powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa wod-kan. Są to w zależności od stacji uzdatniania: filtracja, koagulacja, utlenianie oraz dezynfekcja wody związkami chloru czy promieniowaniem UV. Zapewniają one pełne bezpieczeństwo sanitarne wody zarówno pod względem obecności wirusów, jak również innych mikroorganizmów chorobotwórczych. Wartym podkreślenia jest także fakt, że wirusy z rodzaju Koronawirus nie są czynnikiem wywołującym choroby wodnozależne.
Zwiń ^

Toaleta to nie śmietnik! Wspólnie ograniczmy liczbę awarii

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gdańska i gmin sąsiednich odprowadzających ścieki do gdańskiego systemu kanalizacyjnego o zwrócenie szczególnej uwagi, aby nie wrzucać do toalety odpadów mogących powodować zatory na sieci kanalizacyjnej. Śmieci w sieci powodują awarie. A zapewnienie ciągłości i niezawodności serwisu jest naszym nadrzędnym zadaniem. Każdy może się przyczynić do tego, by awarii było mniej!

Przypominamy, że dla ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego nie wskazane jest wrzucanie do toalety:
chusteczek nawilżanych,

 • pampersów,
 • podpasek,
 • nitek do zębów,
 • patyczków do uszu,
 • resztek jedzenia,
 • ręczników papierowych,
 • tłuszczów itp.
Odpady te powinny trafiać do kosza na śmieci. W sieci kanalizacyjnej powodują zatory i blokady wirników pomp, które wymagają naszej interwencji. Korzystajmy z toalety do załatwiania potrzeb fizjologicznych i wrzucajmy tam tylko papier toaletowy z rolki.
Dziękujemy za zrozumienie.


 


Zwiń ^

Woda z kranu jest bezpieczna

Wodę z kranu można pić bez obaw, nie martwiąc się, iż przenosi ona koronawirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia w swojej publikacji z dnia 2 marca 2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) informuje że obowiązujące procedury i środki są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej, a proces dezynfekcji wody zapewnia szybką utratę aktywności wirusa COVID-19.

Stosowane w SNG metody uzdatniania wody są nowoczesne i powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa wod-kan. Są to w zależności od stacji uzdatniania: filtracja, koagulacja, utlenianie oraz dezynfekcja wody związkami chloru czy promieniowaniem UV. Zapewniają one pełne bezpieczeństwo sanitarne wody zarówno pod względem obecności wirusów, jak również innych mikroorganizmów chorobotwórczych. Wartym podkreślenia jest także fakt, że wirusy z rodzaju Koronawirus nie są czynnikiem wywołującym choroby wodnozależne.

Woda dostarczana mieszkańcom przez SNG spełnia wszystkie warunki, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. SNG prowadzi badania wody na każdym etapie jej produkcji. W sposób ciągły prowadzona jest zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna kontrola jakości. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia w Gdańsku i Sopocie opiera się na badaniach prowadzonych w 15 punktach wprowadzania wody do sieci oraz w 52 punktach zlokalizowanych na sieciach wodociągowych. Ponadto do celów kontroli prawidłowości i efektywności przebiegu procesów technologicznych oczyszczania wody prowadzona jest kontrola jakości wody ujmowanej (surowej) oraz jakości wody po poszczególnych etapach jej oczyszczania na każdym z obiektów technologicznych (stacjach uzdatniania wody). Badania jakości wody prowadzone są w laboratorium Saur Neptun Gdańsk, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Zewnętrzna kontrola prowadzona jest systematycznie przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, który raz wydaje ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - dla poszczególnych ujęć.

Zwiń ^

Załatw sprawę on-line - bez wychodzenia z domu

Szanowni Klienci, przypominamy, że istnieje cały szereg spraw, które możecie w Saur Neptun Gdańsk załatwić on-line - bez wychodzenia z domu. W aktualnej sytuacji epidemiologicznej zachęcamy Was do skorzystania z tej formuły kontaktu z nami. Klienci eBOK mogą korzystać z tej platformy.

Spis wszystkich procedur możliwych do zdalnie, bez osobistej wizyty, znajdziecie Państwo na naszej stronie www pod adresem https://www.sng.com.pl/StrefaKlienta/klientcogdzie.aspx

 

Wystarczy tylko:
 • wyszukać interesujący Was temat i postępować zgodnie z instrukcją postępowania
 • wypełnione i podpisane dokumenty wysłać na adres: info@sng.com.pl lub listownie na nasz adres naszej siedziby  : Saur Neptun Gdańsk, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk

 W każdej sprawie, możecie także zasięgnąć informacji telefonicznej pod numerem tel. 58 301 30 91

Zwiń ^