Uwaga na fałszywych pracowników wodociągów!

Otrzymaliśmy informacje o oszustach podających się za pracowników naszej firmy, którzy w celu realizacji badań laboratoryjnych usiłowali wejść do jednego z mieszkań w Gdańsku.

W związku z tym informujemy, że nasi pracownicy – w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi – mogą pojawić się tylko u osób, które mają z Saur Neptun Gdańsk podpisane umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Każdy pracownik reprezentujący naszą spółkę posiada legitymację służbową ze zdjęciem. Mogą Państwo prawo poprosić o jej okazanie.
W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 58 301 30 91 w celu potwierdzenia konieczności wykonania czynności służbowych przez naszego pracownika. Również na naszej stronie internetowej w zakładce KOMUNIKATY (https://www.sng.com.pl/StrefaKlienta/Komunikaty.aspx) możecie Państwo sprawdzić, czy prowadzimy prace eksploatacyjne w danym rejonie. Nasze działania zawsze prowadzimy z zachowaniem pełnej transparentności i bezpieczeństwa naszych Klientów.

Zwiń ^

Aktualne zasady obsługi Klientów

Szanowni Klienci, W związku z sytuacją epidemiczną zachęcamy Państwa do bezpiecznego załatwiania spraw za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klientów (eBOK), infolinii, korespondencji email, przesyłki pocztowej oraz kontaktu telefonicznego. Kontakt osobisty z pracownikami SNG w naszej siedzibie możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Możliwości kontaktu z SNG
 • dokumenty oraz korespondencję można przesyłać poprzez serwis e-BOK (link do logowania https://ebok.sng.com.pl/login) oraz pocztą elektroniczną na adresy: info@sng.com.pl i bok@sng.com.pl
 • numery infolinii: tel. 58 301 30 91,
 • Laboratorium, tel. 58 352 28 57, email laboratorium@sng.com.pl.

Ogólne zasady bezpośredniej obsługi Klienta
Każdy Klient, przybywający na umówione spotkanie, przed wejściem do Biura Obsługi Klienta zostanie poddany procedurze bezdotykowego mierzenia temperatury ciała. Osoby z temperaturą powyżej 37,5 stopnia Celsjusza oraz nie wyrażające zgody na pomiar temperatury nie zostaną wpuszczone do budynku.
Przy stanowisku obsługi klienta może przebywać jedna osoba, która ma obowiązek wcześniejszej dezynfekcji rąk, stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.
Zwiń ^

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Zanim przyjdzie zima i temperatura spadnie poniżej zera stopni Celsjusza należy właściwie zabezpieczyć instalację wodociągową, szczególnie jeśli przebiega ona przez nieogrzewane pomieszczenia lub znajduje się na niezamieszkałej w okresie zimowym posesji. Te działania uchronią instalację przed możliwym uszkodzeniem, a odbiorców wody przed nieoczekiwanym jej brakiem wynikłym z uszkodzenia instalacji.

Zgodnie z prawem odpowiedzialność za zabezpieczenie instalacji przed mrozem spoczywa na właścicielu przyłącza wodociągowego. Można to zrobić w prosty sposób. Wodomierze znajdujące się na zewnątrz, w studzienkach, można ocieplić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym. W podobny sposób należy zadbać o wodomierze w zamkniętych, nieogrzewanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach, przez które przebiega instalacja wodociągowa, nawet w tych ogrzewanych, w czasie mrozu drzwi i okna powinny pozostawać zamknięte. Instalacje wykorzystywane okresowo, czyli np. doprowadzające wodę na działkę, do ogrodu, lub znajdujące się w budynku niezamieszkałym i nie używane w okresie zimy, należy zamknąć dopływ wody do nich i pozbawić ją z jej pozostałości.

Jeśli jednak dojdzie do uszkodzenia lub rozszczelnienia wodomierza, prosimy skontaktować się z nami dzwoniąc na numer alarmowy 994. Nasze służby będą reagowały na każde zgłoszenie.


Zwiń ^

Zakończenie eksploatacji na terenie Gminy Sopot

Szanowni Klienci, W związku z zakończeniem eksploatacji na terenie Gminy Sopot informujemy, iż Saur Neptun Gdańsk SA będzie świadczyć usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sopot do 31 lipca 2021 roku.


Usługę niezakłóconej dostawy wody i odbioru ścieków realizowaliśmy dla Państwa - naszych Klientów z najwyższą starannością od 1992 roku. Dziękujemy bardzo za dotychczasową współpracę, wieloletnie relacje i dowody uznania dla jakości świadczonych przez nas usług, które wyrażaliście Państwo w badaniach satysfakcji Klienta przeprowadzanych przez naszą spółkę  co dwa lata. 

Jednocześnie informujemy, że z dniem  31 lipca 2021r.  łącząca Państwa z SNG umowa o zapatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wygaśnie. W celu zawarcia nowej umowy należy skontaktować się z nowym eksploatatorem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, którym będzie AQUA SOPOT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Polna 66-68, 81/740 Sopot, KRS 0000286545.


Zarząd Saur Neptun Gdańsk S.A.
Zwiń ^

Świętujemy Dzień Wody

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody - święto ustanowione w 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Ma ono uświadomić, jak dużą rolę w naszym życiu ogrywa woda. W tym roku Dzień Wody celebrowany jest pod hasłem, które w wolnym tłumaczeniu oznacza „Doceniać wodę”, co wiąże się z szacunkiem do używania wody jako zasobu, a także jej oszczędzania.

I choć mamy w Gdańsku to szczęście, że posiadamy wody pitnej pod dostatkiem, każda mieszkanka i każdy mieszkaniec może w bardzo prosty sposób ograniczyć zużycie wody we własnym domu. Gdańszczanom idzie to coraz lepiej. W 1992 roku statystyczny mieszkaniec zużywał dziennie 220 litrów wody, a w 2020 ok. 113 litrów.

💧 Skąd bierzemy wodę

Zaopatrzenie w wodę Gdańska opiera się na ujęciach wody podziemnej i powierzchniowej. Główne zaopatrzenie stanowią ujęcia wód głębinowych, ujmujących przede wszystkim wodę czwartorzędową. Podstawowe ujęcia wody, to: Czarny Dwór, Lipce, Osowa, Pręgowo, Zaspa Wodna, Dolina Radości, Zakoniczyn. Gdański wodociąg zasilany jest także wodą powierzchniową, pochodzącą z ujęcia wody w Straszynie. A część mieszkańców Żabianki jest zaopatrywana z 2 ujęć głębinowych w Sopocie: Bitwy pod Płowcami i Nowe Sarnie Wzgórze.

- Położenie Gdańska pozwala na dostarczenie mieszkańcom wody, która w  83% pochodzi z ujęć głębinowych, a w niespełna 17% jest to woda powierzchniowa. Dzięki temu mieszkańcy Gdańska mogą korzystać na co dzień z wody o bardzo dobrej jakości – podkreśla Stanisław Mikołajski, dyrektor ds. eksploatacji SNG. - Woda w Gdańsku  w 100% spełnia rygorystyczne normy jakości UE. Możemy ją pić prosto z kranu i cieszyć się, że mamy jej pod dostatkiem.

💧 Zapraszamy na debatę

W poniedziałek 22 marca o godz. 12.00 redakcja Dziennika Bałtyckiego organizuje debatę. Eksperci różnych instytucji dyskutować będą o tym skąd czerpiemy wodę, jakie są jej zasoby, ile jej zużywamy i czy może nam jej zabraknąć. Debata transmitowana będzie on-line na stronie www.dziennikbaltycki.pl. Zapraszamy do jej oglądania. Saur Neptun Gdańsk reprezentowany będzie przez dyrektora ds. eksploatacji Stanisława Mikołajskiego. Dyrektor Mikołajski pracę w gdańskich wodociągach rozpoczął zaraz po studiach w 1986 roku. Przeszedł w SNG całą ścieżkę kariery od szeregowego pracownika do Dyrektora - obejmując to stanowisko w 1996r. Jest „człowiekiem wodociągów” i gdański system wod-kan nie ma przed nim żadnych tajemnic.

💧 Konkursy na Facebooku

W ramach Światowego Dnia Wody - cały dzień na profilu Saur Neptun Gdańsk odbywać się będą konkursy z nagrodami. Wystarczy wejść na www.facebook.com/SaurNeptunGdansk i śledzić pojawiające się pytania . Do wygrania będą bidony oraz kubki termiczne.

💧 Konkurs Wszechartystyczny

Wspólnie z Pałacem Młodzieży w Gdańsku Saur Neptun Gdańsk ogłosił konkurs wszechartystyczny „Nie lej wody”. Uczestnicy za pomocą sztuki: obrazu, krótkiego filmu, kompozycji muzycznej lub tekstu (wiersza, opowiadania) – mają przedstawić swoje pomysły na oszczędzanie wody w domu, w szkole czy w życiu codziennym. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego  z województwa pomorskiego. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: imprezy@pmgdansk.pl do dnia 22 maja 2021 r. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe oraz publikacja zwycięskich prac na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia do pobrania na stronie pm.edu.gdansk.pl: https://tiny.pl/rl8gx

Zwiń ^

Światowy Dzień Wody

Z okazji Światowego Dnia Wody ogłaszamy konkurs „Woda z kranu – doceniam i szanuję”.

Aby wziąć w nim udział wystarczy śledzić nasz profil na Facebooku w poniedziałek (22 marca) i odpowiedzieć na jedno z pytań konkursowych, które ukażą się o godz. 8:00, 10:00, 14:00, 16:00 i 18:00.  Odpowiedzi należy wysyłać w wiadomości prywatnej na profilu FB SNG. Na odpowiedzi czekamy do 23.03.2021 r. Koniecznie należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję konkursową, a do wygrania jest po 5 nagród rzeczowych w każdym z pytań konkursowych: bidon na wodę oraz kubek termiczny. Jeśli dodatkowo postanowimy przyznać wyróżnienia, nagrodą będzie torba ekologiczna, po jednej sztuce dla każdego.
Zapraszamy do udziału!


Zwiń ^

Stawki opłat za wodę i ścieki w Gdańsku

26 lutego 2021 roku wejdzie w życie nowa taryfa opłat za wodę i ścieki w Gdańsku. Przez 12 miesięcy, cena dla gospodarstw domowych w Gdańsku wyniesie 10,61 zł netto za metr sześcienny wody i ścieków. Taryfy zatwierdziło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W pierwszym roku obowiązywania zatwierdzonych taryf, gospodarstwa domowe w Gdańsku zapłacą 4,51 zł za metr sześcienny wody i 6,10 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków. Co daje łączną kwotę 10,61 zł netto. Z kolei taryfa dla przemysłu i innych odbiorców wyniesie 10,68 zł netto. 

Wzrost cen taryf uwzględnia m.in.

 • podniesienie cen energii elektrycznej i wprowadzenie opłaty mocowej (w stosunku do obowiązującej taryfy)
 • podniesienie cen energii elektrycznej i wprowadzenie opłaty mocowej (w stosunku do obowiązującej taryfy) - co skutkowało wzrostem cen energii o ponad 40%
 • podwyższenie płacy minimalnej, mające wpływ na nabywane przez SNG koszty usług, 
 • wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, 
Zatwierdzona przez PGW Wody Polskie taryfa ustalana jest na 3 lata. W pierwszym roku jej obowiązywania mieszkańcy zapłacą za wodę i ścieki 10,61 zł, w drugim roku 11,20 zł, a w trzecim roku 11,65 zł (ceny netto).
Decyzja w sprawie taryf tutaj

Zwiń ^

Taryfa w Sopocie i Gdyni (ul. Bernadowska)

Od 19 lutego obowiązują zmienione taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla Miasta Sopotu i Gdyni (ul. Bernadowska).

Aktualne taryfy dla Miasta Sopotu i Gdyni (ul. Bernadowska) znajdują się pod linkiem: Taryfa

Zwiń ^

BOK w Wigilię i przerwie świąteczno-noworocznej

Szanowni Klienci, jeśli jeszcze przed świętami lub w przerwie świąteczno-noworocznej potrzebujecie coś załatwić w naszym Biurze Obsługi Klienta, będziemy na Was czekać w następujących godzinach:

 • 24.12 w Wigilię w godz. 7.00-13.00
 • 28-29.12 oraz 31.12 w godz. 7.00-15.0
 • 30.12 w godz. 7.00-17.00


Przypominamy, że kontakt osobisty z pracownikami jest możliwy po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

 • dokumenty oraz korespondencję można przesyłać poprzez wrzutnię dokumentów, serwis eBOK oraz pocztę elektroniczną na adresy: info@sng.com.pl, bok@sng.com.pl oraz sopot@sng.com.pl
 • numery infolinii w Gdańsku tel. 58 301 30 91, w Sopocie 58 551 35 07
 • Laboratorium tel. 58 352 28 57, email laboratorium@sng.com.pl


Zwiń ^

Zdroje dla uczniów i dla gdańskich żaków

Do 183 powiększyła się liczba zdrojów zamontowanych przez Saur Neptun Gdańsk w gdańskich placówkach oświatowych. Oznacza to, że dostęp do wody z kranu posiada już ponad 57 tysięcy dzieci i młodzieży. W tym roku – po raz pierwszy w historii programu – zdroje trafiły także na gdańskie uczelnie wyższe. Otrzymały je Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański.

- Woda w Gdańsku jest smaczna i w 100% bezpieczna, dlatego przekonujemy, że warto ją pić - w szkole, przedszkolu, na uczelni, czy w pracy - podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Projekt zdrojowy to nasz flagowy program, w którym przekonujemy do picia wody z kranu dzieci starsze, młodsze, a w tym roku, co bardzo mnie cieszy,  projekt skierowaliśmy także do studentów.

Montaż zdrojów w placówkach oświatowych Saur Neptun Gdańsk realizuje sukcesywnie od 2013 roku.

- Wprowadzenie nawyku picia wody ważne jest w każdym wieku. W szkołach udało nam się zaszczepić modę na kranówkę, podobny sukces odnieśliśmy w przedszkolach. Mamy nadzieje, że studenci przekonają się, że lepiej napełnić bidon wodą z kranu, by w ten sposób dbać o środowisko - zaznacza Jacek Kieloch, wiceprezes SNG.

Saur Neptun Gdańsk finansuje zakup poidełek, ich montaż, a także laboratoryjne badania wody wykonane zarówno przed jak i po zamontowaniu zdroju. W gdańskich placówkach oświatowych tj. szkołach i przedszkolach zamontowano kolejnych 11 zdrojów. Na Gdański Uniwersytet Medyczny trafiły w tym roku 4 urządzenia, a na Uniwersytet Gdański 2. Uczelnie wyższe otrzymały dwa rodzaje poidełek: dystrybutory wewnętrzne do napełniania butelek, bidonów, czy kubków oraz dystrybutory wody funkcyjne. Pierwsze z urządzeń wyposażone jest w czujnik uruchamiający wypływ wody. Posiada także wbudowany licznik butelek o pojemności 1 litra, które – dzięki korzystaniu z wody z kranu – nie trafiły na śmieci. Dystrybutory funkcyjne oferują wodę ciepłą,  zimną.

- Jestem wdzięczny, że tak cenną inicjatywą Gdańsk postanowił objąć także uczelnie wyższe. W środowisku akademickim przywiązujemy dużą wagę do kształtowania i wspierania postaw proekologicznych, jak również troski o środowisko naturalne. Jestem przekonany, że to potrzebne wsparcie zyska uznanie wśród naszych pracowników, studentów i doktorantów – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.


 

 

Zwiń ^