Wody Motławy są czyste - komunikat WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku po raz kolejny opublikował wynik badań wód rzeki Motławy. W opisie badań czytamy, że wody Motławy w punktach: naprzeciwko Przepompowni Ołowianka, na wysokości Żurawia i za przepompownią Ołowianka, po stronie awaryjnego zrzutu „mają charakter naturalny. Są dobrze natlenione. Zawierają lekko podwyższony poziom stężeń azotu amonowego, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Stężenia te są typowe dla wód pozostających pod wpływem działalności aglomeracji gdańskiej w części położonej nad tymi rzekami”.

Także pozostałe punkty kontrolne przebadane przez inspektorów ochrony środowiska: na połączeniu basenu Władysława IV z Martwą Wisłą, Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie, Motława powyżej zwartej zabudowy Gdańska - nie budzą zastrzeżeń. W konkluzji badań czytamy, że w wymienionych w analizach wskaźnikach są to wody czyste.

Pełen komunikat WIOŚ dostępny jest tutaj.

Zwiń ^

Woda na kąpieliskach w normach – można się kąpać - komunikat WSSE

Woda na kąpieliskach w pasie nadmorskim Gdańsk-Sopot-Gdynia odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach. Jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków jest w normach.

Wyniki kolejnych badań, z prób pobranych 4 czerwca opublikowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj.

Próbki wody do badań z pobierano z następujących miejsc:
 1. Gdańsk - Sobieszewo wejście nr 16
 2. Gdańsk - Stogi wejście nr 26
 3. Gdańsk - Westerplatte
 4. Gdańsk - Brzeźno Dom Zdrojowy wejście nr 41
 5. Gdańsk - Brzeźno Molo wejście nr 52
 6. Gdańsk - Jelitkowo wejście 72
 7. Sopot - Hotel Haffner – Esentra
 8. Sopot - Park Północny 1
 9. Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa
 10. Sopot - 32A-33
 11. Gdynia - Orłowo
 12. Gdynia - Śródmieście
Kolejne badania Sanepid przeprowadził dzisiaj, tj. 6 czerwca. Saur Neptun Gdańsk wyniki swoich badań opublikuje jutro.

Zwiń ^

Taryfy w Gdańsku i Gdyni Wielki Kack

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla Miasta Gdańska i Gdyni Wielki Kack (ul. Łosiowa, Sarnia, Jelenia).

Gospodarstwa domowe w Gdańsku i Gdyni Wielki Kack (ul. Łosiowa, Sarnia, Jelenia) zgodnie z nowo zatwierdzoną taryfą zapłacą 4,15 zł za metr sześcienny wody i 5,63 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków - co daje łączną kwotę 9,78 zł netto. Taryfa dla przemysłu i pozostałych odbiorców wyniesie 9,84 zł netto – odpowiednio 4,21 zł za metr sześcienny wody i 5,63 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków (do cen i stawek netto zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami).

PGW Wody Polskie opublikowało taryfę dla Miasta Gdańska i Gdyni Wielki Kack 1 czerwca i zgodnie z prawem stanie się ona prawomocna po 7 dniach, czyli od 9 czerwca.
Link do opublikowanej taryfy dla Miasta Gdańska i Gdyni Wielki Kack (ul. Łosiowa, Sarnia, Jelenia) znajduje się tutaj.


Wobec powyższego faktura za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki obejmująca okres zmiany taryfy uwzględniać będzie rozliczenie w dwóch cenach:

1-   Do dnia 09.06.2018r. wg dotychczas obowiązującej ceny za 1 m3 dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków,

2-   Od dnia 09.06.2018r. zgodnie z nową ceną za 1 m3 dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków.

Saur Neptun Gdańsk S.A. obsługuje w Gminie Gdańsk ok. 44 tys. punktów sieci.

Rozliczenie obu powyższych okresów zostanie przeprowadzone na podstawie średniego dobowego zużycia pomiędzy poprzednim odczytem wodomierza i odczytem bieżącym (zgodnie z cyklem obrachunkowym).

W przypadku podania przez Państwa odczytu wodomierza na dzień 09.06.2018r. odczyt ten zostanie uwzględniony w rozliczeniu.

Zwiń ^

W Sopocie można się kąpać! Ilość bakterii E. Coli w normach! - komunikat Sanepidu

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odwołuje rekomendacje nie korzystania z kąpieli w wodach Zatoki Gdańskiej w obszarze Sopotu.

Próbki pobrane do analiz w dniu 1 czerwca na plażach w Sopocie i Gdyni wykazały, że jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach.

Cały dzisiejszy komunikat Sanepidu dostępny jest tutaj.

Przypominamy, że zakaz kąpieli związany był z przekroczeniem norm bakterii E. Coli w lokalizacjach:  Sopot - Hotel Haffner – Esentra, Sopot - Park Północny oraz Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa. Rezultaty badań Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarny stwierdzające przekroczenie E. Coli w Sopocie wskazywały na świeże zjawisko zanieczyszczenia, niezwiązane z awaryjnym zrzutem do Motławy.

„Stwierdzenie ponadnormatywnej  liczby bakterii Escherichia coli może świadczyć o świeżym zanieczyszczeniu wody i prawdopodobnie nie jest skutkiem niedawnego awaryjnego zrzutu ścieków do wód Zatoki Gdańskiej.” – czytaliśmy w komunikacie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z  dnia 1 czerwca.

Saur Neptun Gdańsk, dysponując przeprowadzonymi w swoim akredytowanym laboratorium analizami dla Gdańska i Sopotu, które można na bieżąco śledzić na stronie www.sng.com.pl w specjalnej zakładce: Aktualne badania jakości wody w kąpieliskach, chce jednoznacznie podkreślić, że przekroczenia w Sopocie nie miały związku z awaryjnym zrzutem, który zakończył się 18 maja. Przeżywalność Escherichia coli wodzie jest krótka, m.in. ze względu na brak właściwego pożywienia i działanie promieniowania ultrafioletowego. Populacje tych bakterii znikają w znaczącym stopniu od kilku godzin do 2-3 dni.
Zwiń ^

Warunki tlenowe na Motławie coraz lepsze - komunikat WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował wyniki badań przeprowadzonych na Motławie i Martwej Wiśle. Wynika z nich, że wciąż poprawiają się warunki tlenowe na rzece Motławie na wysokości awaryjnego zrzutu ścieków do Motławy.

17 maja nasycenie tlenem rozpuszczonym (w próbce pobranej na wysokości zrzutu) wynosiło 4,7mg/dm3, 21 maja – 7,6 mg/dm3, a 24 maja 8,2 mg/dm3.  Inspektorzy WIOŚ we wnioskach z badań informują, że stężenia badanych substancji na wysokości przeprowadzonego zrzutu: „są typowe dla wód pozostających pod wpływem działalności aglomeracji gdańskiej w części położonej nad tymi rzekami”.

Pełne wyniki najnowszych badań WIOŚ znajdują się tutaj.

Saur Neptun Gdańsk wciąż jeszcze napowietrza wody Motławy i Kanału na Stępce. Napowietrzacze mają poprawiać warunki tlenowe wód. Napowietrzanie wody ma charakter prewencyjny i ma na celu podniesienie stężenia tlenu w wodzie, a tym samym stworzenie korzystnych warunków dla życia organizmów wodnych. Stosuje się je również do likwidacji stref beztlenowych w zbiornikach  wodnych.

 
Zwiń ^

Najnowsze wyniki badań kąpielisk przeprowadzone przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny opublikował najnowsze wyniki badań jakości wody w kąpieliskach w pasie Gdańsk-Sopot-Gdynia. Próby do badań pobrano w środę 30 maja.

Wyniki badań dla Gdańska i Gdyni pokazują, że obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach. Przekroczenia norm E. Coli stwierdzono w Sopocie w próbkach wody pobranych w lokalizacjach:  Sopot - Hotel Haffner – Esentra, Sopot - Park Północny oraz Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa.

Saur Neptun Gdańsk, dysponując przeprowadzonymi w swoim akredytowanym laboratorium analizami dla Gdańska i Sopotu, które można na bieżąco śledzić na stronie www.sng.com.pl w specjalnej zakładce: Aktualne badania jakości wody w kąpieliskach, chce jednoznacznie podkreślić, że przekroczenia w Sopocie nie mają związku z awaryjnym zrzutem, który zakończył się 18 maja. Przeżywalność Escherichia coli wodzie jest krótka, m.in. ze względu na brak właściwego pożywienia i działanie promieniowania ultrafioletowego. Populacje tych bakterii znikają w znaczącym stopniu od kilku godzin do 2-3 dni. Escherichia coli jest wskaźnikiem sanitarnym, a jej obecność w wodzie świadczy o świeżym zanieczyszczeniu fekalnym, nie rozmnaża się w wodzie.

Rezultaty badań Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarny stwierdzające przekroczenie E. Coli w Sopocie wskazują więc na świeże zjawisko zanieczyszczenia, niezwiązanego z awaryjnym zrzutem do Motławy. 

„Stwierdzenie ponadnormatywnej  liczby bakterii Escherichia coli może świadczyć o świeżym zanieczyszczeniu wody i prawdopodobnie nie jest skutkiem niedawnego awaryjnego zrzutu ścieków do wód Zatoki Gdańskiej.” – czytamy w komunikacie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Pełen komunikat Sanepidu znajduje się tutaj.

W związku z przekroczeniem norm w Sopocie Wojewódzki Inspektor Sanitarny „rekomenduje nie korzystanie z kąpieli w wodach Zatoki Gdańskiej  w obszarze Sopotu”.
Zwiń ^

Woda w kąpieliskach spełnia wymagania sanitarne - najnowszy komunikat Sanepidu

Jak informuje Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny woda w kąpieliskach w pasie Gdańsk-Sopot-Gdynia spełnia wymagania sanitarne rekomendowane dla wody w kąpieliskach. Jakość wody w badanym zakresie, tj. na obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, jest w normach. Próbki do analiz pobierano w poniedziałek 28 maja.

Jednocześnie Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje: „z uwagi na bardzo wysokie temperatury powietrza w ostatnich dniach oraz wysokie temperatury płytkich, przybrzeżnych wód Zatoki Gdańskiej Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w najbliższym czasie możliwe jest wystąpienie zakwitu sinic. Zjawisko to, jeżeli wystąpi, będzie co do zasady niezależne od skutków niedawnej awarii i awaryjnego zrzutu ścieków. Woda mętna, o zmienionej barwie i ewentualnym zapachu, charakterystycznym dla zakwitu sinic wytwarzających toksyny nie jest miejscem bezpiecznym do kąpieli.”

Pełny komunikat Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej znajduje się tutaj.
Zwiń ^

Wyniki prób na kąpieliskach w normach

Są najnowsze wyniki badań jakości wody w kąpieliskach przeprowadzone przez SNG. Pełne raporty dostępne są na stronie wwww.sng.com.pl w specjalnej zakładce: Aktualne badania jakości wody w kąpieliskach. Jak pokazuje poniższe zestawienie wyniki analiz wszystkich pobranych prób spełniają normy dla jakości wody w kąpieliskach.

Wynik < 15/100 ml oznacza granice oznaczania dla metody. Badania wykonane są metodami referencyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8.04.2011 w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach  (Dz.U.2011 Nr 86 poz.478).

Przypominamy, że już wczoraj Pomorski Wojewódzki Inspektor sanitarny odwołał prewencyjny zakaz kąpieli na kąpieliskach.

Poniżej zestawienie analiz badań przeprowadzonych w dniu 24  maja i dla porównania z 21 maja

 

Próby pobrane 21.05

Próby pobrane 24.05

Miejsce pobrania próby

Enterokoki

E. Coli

Enterokoki

E. Coli

Brzeźno Molo

<15 (norma 400)

177 (norma 1000)

<15   (norma 400)

15   (norma 1000)

Brzeźno Dom Zdrojowy

<15 (norma 400)

30   (norma 1000)

30    (norma 400)

61    (norma 1000)

Jelitkowo

<15 (norma 400)

<15 (norma 1000)

< 15 (norma 400)

  <15 (norma 1000)

Sobieszewo

<15 (norma 400)

<15 (norma 1000)

< 15 (norma 400)

  <15 (norma 1000)

Świbno

<15 (norma 400)

30   (norma 1000)

15    (norma 400)

  30   (norma 1000)

Stogi Plaża

<15 (norma 400)

61   (norma 1000)

< 15  (norma 400)

15    (norma 1000)

Sopot

<15 (norma 400)

30   (norma 1000)

< 15  (norma 400)

46    (norma 1000)

 

Zwiń ^

Pomorski Inspektor Sanitarny odwołał właśnie prewencyjny zakaz kąpieli na gdańskich

Pomorski Inspektor Sanitarny odwołał właśnie prewencyjny zakaz kąpieli na gdańskich plażach. To efekt dobrych wyników badań jakości wody w kąpieliskach przeprowadzonych zarówno przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska a także służby laboratoryjne Saur Neptun Gdańsk.


Od zakończenia awaryjnego zrzutu do Motławy trzy instytucje krzyżowo badają jakość wody. Sanepid i SNG w kąpieliskach, a WIOŚ w rzece Motławie, a także wody oddalone od linii brzegowej Zatoki Gdańskiej. Wszystkie badania wskazywały, że jakość badanej wody spełnia wymagania prawne.

W piątkowym komunikacie nt badań WIOŚ poinformował o wynikach badań wód Zatoki Gdańskiej zrobionych 4 dni od zakończenia zrzutu ścieków do Motławy. W konkluzji badań czytamy: Nie zauważono po 4 dniach od zaprzestania zrzutu ścieków do Motławy wpływu na wody Zatoki Gdańskiej.


Z kolei  ostatnich wyników opublikowanych przez SNG, wynika, że jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia Coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach. Porównując wyniki badań SNG z 18 maja i 21 maja można stwierdzić, że jakość wody się polepszyła, a poziom bakterii Enterokoki i E. Coli maleje – znajduje się w dolnych granicach. Kolejne wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez SNG zostaną opublikowane w niedzielę 27 maja.

Zwiń ^

Jakość wód Zatoki Gdańskiej w normach, warunki tlenowe na Motławie lepsze - komunikaty WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował wyniki badań wód Zatoki Gdańskiej 4 dni od zakończenia zrzutu ścieków do Motławy. W konkluzji badań czytamy: Nie zauważono po 4 dniach od zaprzestania zrzutu ścieków do Motławy wpływu na wody Zatoki Gdańskiej.

Próby zostaną powtórzone 29 maja.
 
Komunikat WIOŚ znajduje się tutaj.

Poprawiają się także warunki tlenowe na rzece Motławie na wysokości awaryjnego zrzutu ścieków do Motławy. To kolejne badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 17 maja nasycenie tlenem rozpuszczonym (w próbce pobranej na wysokości zrzutu) wynosiło 4,7mg/dm3, 18 maja już 6,7mg/dm3, a 21 maja – 3 dni po zakończeniu zrzutu  7,6 mg/dm3.

Pełne wyniki na stronie WIOŚ.

Przypominamy, że na nabrzeżu Motławy SNG zamontowało napowietrzacz wód rzeki Motławy, a w Kanale na Stępce Służby trzy mniejsze areatory. To kolejny zabieg wsparcia środowiska w walce ze skutkami awaryjnego zrzutu ścieków do Motławy, który miał miejsce w ubiegłym tygodniu. Napowietrzanie wody ma charakter prewencyjny i ma na celu podniesienie stężenia tlenu w wodzie, a tym samym stworzenie korzystnych warunków dla życia organizmów wodnych, a przeciwdziałania rozwojowi organizmów beztlenowych.
Zwiń ^