Taryfy obowiązujące w 2017 roku


Miasto Gdańsk

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta Gdańska dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez SAUR Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku na okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Taryfa opłat w Gdańsku 2017 r.

Miasto Sopot

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta Sopotu dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez SAUR Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku na okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Taryfa opłat w Sopocie 2017 r.

Miasto Gdynia

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie ulic: Sarniej, Łosiowej i Jeleniej w Gdyni Wysokiej dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez SAUR Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku na okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
Taryfa opłat w Gdyni 2017 r.