Obowiązujące taryfy


Miasto Gdańsk

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta Gdańska dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez SAUR Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku na okres 36 miesięcy od dnia 26.02.2021 roku.
Tayfa opłat w Gdańsku

Miasto Sopot (31.07.2021 r. SNG S.A. zakończyła eksploatację systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie Gminy Sopot)

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta Sopot oraz ul. Bernadowskiej (Miasto Gdynia) dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez SAUR Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku na okres 36 miesięcy od dnia 19.02.2021 roku.
Taryfa opłat w Sopocie

Miasto Gdynia

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na obszarze gminy Miasta Gdynia (Dzielnica Gdynia - Wielki Kack, ulice: Łosiowa, Sarnia, Jelenia) dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez SAUR Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku na okres 36 miesięcy od dnia 26.02.2021 roku.
Taryfa opłat w Gdyni