Obowiązujące taryfy


Miasto Gdańsk

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta Gdańska dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez SAUR Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku na okres 36 miesięcy od dnia 26.02.2021 roku.
Tayfa opłat w Gdańsku

 

Miasto Gdynia

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na obszarze gminy Miasta Gdynia (Dzielnica Gdynia - Wielki Kack, ulice: Łosiowa, Sarnia, Jelenia) dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez SAUR Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku na okres 36 miesięcy od dnia 26.02.2021 roku.
Taryfa opłat w Gdyni