Zdroje w gdańskich szkołach

Akcja „Zdroje w gdańskich szkołach” to projekt promujący picie wody z kranu wśród dzieci i młodzieży. Projekt jest zaplanowany na lata 2013 - 2015. W każdym roku SAUR Neptun Gdańsk kupuje i montuje specjalne urządzenia do picia wody dla uczniów. Wcześniej jednak przeprowadzane są badania laboratoryjne wody w instalacji wewnętrznej budynku szkoły. Akcja jest kolejną odsłoną kampanii promocyjnej „Pij wodę z kranu. Oszczędzaj środowisko!” Szkoły objęte akcją są wskazywane przez Urząd Miejski w Gdańsku.

Zdroje są proste i bezpieczne w użyciu, a co ważne, żeby napić się wody nie potrzeba kubeczka. Z pewnością picie wody zamiast słodzonych napojów jest zdrowe i zapobiega otyłości – jednej ze współczesnych chorób cywilizacyjnych. Akcja ma też pomóc w uświadomieniu dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom że zdrowa i bezpieczna woda jest na wyciągnięcie ręki, po prostu w kranie.
Zdroje najczęściej są montowane w pobliżu sal gimnastycznych, bo właśnie po zajęciach
wychowania fizycznego najbardziej chce się pić. Takie miejsca na szkolnym korytarzu, gdzie można napić się wody, są codziennością w wielu krajach. Przeprowadzony w Gdańsku projekt, to „jaskółka czyniąca wiosnę” - zwiastun nowego spojrzenia na wodę w kranie.
W każdej szkole zostały przeprowadzone badania laboratoryjne wody w instalacji wewnętrznej w budynku, niezależnie od tego, że woda w sieci miejskiej jest cały czas pod kontrolą. SAUR Neptun Gdańsk posiada własne, akredytowane laboratorium, co przyspieszyło cały proces. Zdroje nie posiadają dodatkowych filtrów i są wyposażone jedynie w filtr mechaniczny, co jest całkowicie wystarczającym zabezpieczeniem.
Prezes SNG SA Serge Bosca, który jest gorącym orędownikiem picia wody z kranu, uważa, że krok po kroku zmienia się świadomość mieszkańców i coraz więcej osób sięga po szklankę wody z kranu. Dowodzą tego badania opinii publicznej z lipca 2013 roku, które pokazały, że w Gdańsku 36% mieszkańców pije wodę bezpośrednio z kranu, a 88% uważa ją za dobrą i bardzo dobrą. To zachęca naszą firmę do kontynuowania akcji „Zdroje w gdańskich szkołach”.
Akcję SAUR Neptun Gdańsk wspiera Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, inicjator programu „6-10-14” - Gdańskiego Programu Prewencji Chorób Cywilizacyjnych u Dzieci i Młodzieży.


Uczniowie SP nr 16 w Gdańsku przy zainstalowanym zdroju.


Zwiń ^

Jak oczyszczamy ścieki?

Jest to program edukacji ekologicznej, realizowany z Urzędem Miejskim w Gdańsku nieprzerwanie od 1995 roku. Corocznie po terenie Oczyszczalni „Wschód” oprowadzamy młodzież z gdańskich gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników. Rocznie jest to ok. 900 - 1200 osób.

Oczyszczalnia "Wschód" zajmuje prawie 70 ha i oczyszcza wszystkie ścieki komunalne z Gdańska, Sopotu, Pruszcza Gdańskiego (gminy i miasta), Żukowa i Kolbud. Dziennie dopływa tam ok. 95.000 metrów sześciennych ścieków. Są one oczyszczane najpierw mechanicznie, potem biologicznie i oczyszczone są odprowadzane 2,5 km kolektorem w głąb Zatoki Gdańskiej.

W sumie oczyszczalnię odwiedziło od początku funkcjonowania programu prawie 20.000 uczniów. Organizujemy także zwiedzanie urządzeń i instalacji Oczyszczalni Wschód poza tym programem, rocznie dla ok. 300 osób. Młodzież nie tylko zapoznaje się z problematyką oczyszczania ścieków, ale działanie to ma na celu uwrażliwienie na kwestię, jak bezcennym dobrem jest woda. Wycieczki trwają od września do listopada i od marca do czerwca. Zimą zwiedzanie oczyszczalni jest niemożliwe, ze względu na możliwe oblodzenia barierek i schodów.


Foto: Oczyszczalnia "Wschód" (część oczyszczalni biologicznej)

Zwiń ^

Zielona oczyszczalnia

To już drugi program edukacyjny, w ramach którego młodzież miała okazję zwiedzić Oczyszczalnię "Wschód". Projekt trwał od września 2013 r. do czerwca 2014 r. i objął prawie 1000 uczniów.

Tym razem SAUR Neptun Gdańsk był partnerem w tym projekcie, przygotowanym przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną (GIWK).

Od 1995 roku Oczyszczalnia jest udostępniana do zwiedzania uczniom szkół z Gdańska, teraz przyszła kolej na młodzież z II klas gimnazjów z Sopotu, Żukowa i gminy Pruszcz Gdański. Zwiedzanie rozpoczynało się od zapoznania się z instalacjami służącymi do wstępnego oczyszczania ścieków, przez część biologiczną aż do instalacji termicznego przekształcania osadów (ITPO) i instalacji służącej do produkcji energii elektrycznej z biogazu (CHP). Na zakończenie młodzież uczestniczyła w warsztatach z odnawialnych źródeł energii. Młodzież oprowadzali pracownicy SNG i GIWK.

Zielona Oczyszczalnia - folder informacyjny

Zwiń ^

Grupy studenckie

Oczyszczalnia "Wschód" i wybrane ujęcia wody w Gdańsku to też miejsce, które jest chętnie odwiedzane przez grupy studenckie z wyższych uczelni Trójmiasta. Najwięcej grup stanowią studenci Politechniki Gdańskiej: wydziały chemii i inżynierii lądowej, Uniwersytetu Gdańskiego - wydział chemii, Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Uczelniom wyższym oferujemy też praktyki studenckie, w ramach których studenci zapoznają się z obiektami związanych z gospodarką wodno – ściekową. Średnio w ciągu roku z takiej oferty korzysta około 50 studentów różnych kierunków. Zwiń ^

Dni Otwarte

Raz w roku zapraszamy dzieci i młodzież na wybrane obiekty wodociągowe Gdańska i Sopotu. Przygotowywane jest ciekawe zwiedzanie, a na naszych gości czekają różne niespodzianki. Z tej formy edukacji korzysta około 120 dzieci rocznie.

Tradycją stało się już udostępnianie obiektów SNG grupom szkolnym i wszystkim zainteresowanym. Staramy się, by program Dni Otwartych zawierał zawsze zwiedzanie oczyszczalni Wschód, a w głównej siedzibie spółki otwieramy Laboratorium, Biuro Obsługi Klienta i Centrum Działań Operacyjnych, skąd zarządzamy wszystkim pracami planowymi i awaryjnymi. Jest to też okazja, by zobaczyć z bliska jak pracują specjalistyczne samochody, np. ogromny wóz do czyszczenia kanalizacji sanitarnej lub samochód wyposażony w kamerę do monitoringu sieci. To właśnie te pojazdy zawsze są jedną z większych atrakcji Dni Otwartych.


Foto: zwiedzający na terenie stacji w Sopocie

Folder informacyjny przygotowany dla uczestników Dni Otwartych

Zwiń ^

Biomonitoring

Na powierzchniowym ujęciu wody w Straszynie wprowadziliśmy bardzo ciekawy biomonitoring wody, oparty na komputerowej obserwacji zachowań małży słodkowodnych z gatunku skójka zaostrzona. Osiem małży, zanurzonych w wodzie pobieranej wprost ze zbiornika straszyńskiego, w razie jakiekolwiek zanieczyszczenia tej wody, reaguje gwałtownym zamknięciem muszli.

Ten ruch jest rejestrowany przez czułe urządzenia i natychmiast wywołuje to alarm. System ten, w całości oparty na znajomości zachowań biologicznych tych zwierząt, jest całkowicie zgodny z naturą i ekologiczny. Małże po 6 m-cach wracają do swojego naturalnego środowiska i są zastępowane nowymi osobnikami. Całość jest polskim wynalazkiem. Ten system uzupełnia 40 pstrągów tęczowych, których zachowanie przez całą dobę jest monitorowane przez dyspozytorów ujęcia wody. Zwiń ^

Droga wody do naszych kranów

Na ujęciu wody „Czarny Dwór” udostępniliśmy makietę, obrazującą wszystkie stadia produkcji wody – od poboru wody ze środowiska przy pomocy pompy w studni głębinowej, przez jej uzdatnienie i dostosowanie jej składu do obowiązujących wymagań, aż do zmagazynowania w zbiorniku, skąd wędruje rurami do naszych kranów.

Ujęcie "Czarny Dwór" to największe ujęcie głębinowe Gdańska, dostarcza aż 23% z ogółu produkcji wody. Wodę z tego ujęcia piją mieszkańcy Przymorza, Zaspy, Brzeźna i części Żabianki.


Foto: makieta obrazująca obieg wody od momentu jej pobrania w studni do naszego kranu.

Grupom szkolnym, odwiedzającym oczyszczalnię lub ujęcia wody pokazujemy film „Obieg wody w przyrodzie”. Zwiń ^

Bioróżnorodność na Oczyszczalni „Wschód”

Jest to teren ponad 70 ha łąk, bardzo bogaty jeśli chodzi o gatunki ptaków, w tym drapieżnych. Na oczyszczalni na dobre zadomowiły się bobry, które na szczęście nie są w stanie wyrządzić szkód obiektom, zbudowanym z cementu i betonu.

Ze względu na nieco podwyższoną temperaturę w sąsiedztwie bioreaktorów, z upodobaniem są one siedliskiem ptaków podczas zimy. Na terenie oczyszczalni widywane są też sarny i rozmaite gryzonie. Ze względu na ogrodzenie i brak penetracji przez człowieka i jednocześnie całkowicie zgodną ze środowiskiem technologię oczyszczania ścieków, teren ten jest prawdziwą przyrodniczą enklawą dla gadów, ptaków i ssaków, a także miejscem bytowania ciekawej i rzadkiej flory. Na terenie oczyszczalni znajdują się zbiorowiska, które do swojego rozwoju wymagają ingerencji człowieka. Bardzo ciekawym gatunkiem, który rośnie na terenie oczyszczalni, jest lepnica rozesłana.

W niedalekim sąsiedztwie oczyszczalni znajduje się rezerwat „Ptasi Raj”, dlatego można spotkać tu wiele interesujących gatunków ptaków. Na terenie oczyszczalni bytuje 27 gatunków ptaków gniazdujących. Wśród nich są przede wszystkim mewy oraz jaskółki.

Ciekawostką jest zasiedlenie gniazda przez bociana białego, co miało miejsce w 2012 roku. Gniazdo zostało rok wcześniej zbudowane i postawione własnoręcznie przez pracowników SAUR Neptun Gdańsk.

Poza bocianami, wśród różnych gatunków ptaków, występuje m.in. sieweczka obrożna, która jest wymieniona w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt na liście gatunków prawnie chronionych.
Foto: bocian w gnieździe, sieweczka obrożna i jaskółka dymówka
.

Zwiń ^