Zdroje w gdańskich szkołach i przedszkolach

Już 172 gdańskie placówki oświatowe posiadają zdroje do picia wody. Akcję realizujemy pod hasłem "Zdroje dla najmłodszych", a wcześniej „Zdroje w gdańskich szkołach”. To nasz flagowy projekt promujący picie wody z kranu wśród dzieci i młodzieży. Realizujemy go od 2013 roku. W każdym roku kupujemy i montujemy specjalne urządzenia do picia wody dla uczniów.

Zdroje są proste i bezpieczne w użyciu, a co ważne, żeby napić się wody nie potrzeba kubeczka.

 - Wprowadzenie nawyku picia wody zamiast słodzonych napojów jest niezwykle istotne już od najmłodszych lat życia. W szkołach udało nam się zaszczepić modę na kranówkę, podobny sukces odnieśliśmy w przedszkolach – zaznacza Guy Fournier, prezes SNG.

Zdroje najczęściej są montowane w pobliżu sal gimnastycznych, bo właśnie po zajęciach wychowania fizycznego najbardziej chce się pić. Takie miejsca na szkolnym korytarzu, gdzie można napić się wody, są codziennością w wielu krajach.

Rok 2019 przyniósł szóstą edycję projektu. W latach 2013-2015 akcja realizowana był pod hasłem „Zdroje w gdańskich szkołach”. Jako, ze zmienili się adresaci projektu, drobny lifting przeszła nazwa przedsięwzięcia. Edycja 2016 nosiła nazwę „Zdroje dla najmłodszych” i tak tez nazywała się w 2019 roku. Nie zmieniły się natomiast zasady realizacji projektu. SNG finansuje zakup poidełek, ich montaż w placówkach oświatowych, a także laboratoryjne badania wody wykonane zarówno przed jak i po zamontowaniu zdroju. Dodatkowo przez rok placówki oświatowe w ramach serwisu urządzeń mogły liczyć na pomoc fachowców z SNG. 

Dzięki zdrojom dostęp do pysznej gdańskiej wody z kranu ma  w placówkach oświatowych ponad 55 tysięcy dzieci!


Uczniowie SP nr 16 w Gdańsku przy zainstalowanym zdroju.


Zwiń ^

Otwarta Oczyszczalnia – zapraszamy mieszkańców

„Otwarta Oczyszczalnia” to wspólna inicjatywa Miasta Gdańska, Saur Neptun Gdańsk i Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. W wybraną sobotę sierpnia i września Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód zostaje otwarta dla zwiedzających. Każdy zainteresowany tematyką oczyszczania ścieków może zapisać się na specjalnie przygotowaną wizytę. Organizatorzy stworzyli w tym celu dedykowaną stronę internetową. Strona umożliwia zapisy na wybrany termin.

Piąta edycja projektu Otwarta Oczyszczalnia, która odbyła się w 2019 roku to 2 soboty, 8 grup wycieczkowych i rekordowy wynik 193 osoby zwiedzające! Dziękujemy Wam i zapraszamy w 20120 roku.

Podczas wizyty na terenie oczyszczalni, goście mają okazję zapoznać się z tym, jak przebiega proces oczyszczania. Uczestnikom prezentowane są także instalacje, dzięki którym możliwe jest zagospodarowanie biogazu oraz osadów ściekowych, czyli produktów ubocznych oczyszczania.

Zwiń ^

Zielona oczyszczalnia

To program edukacyjny dla młodzieży spoza Gdańska - adresowany do uczniów drugich klas szkół gimnazjalnych z Miasta Sopot i Pruszcz Gdański oraz z gmin Kolbudy, Żukowo i Pruszcz Gdański.

SAUR Neptun Gdańsk jest partnerem w tym projekcie, przygotowanym przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną (GIWK). 

Zwiedzanie Oczyszczalni Wschód rozpoczynało się od zapoznania się z instalacjami służącymi do wstępnego oczyszczania ścieków, przez część biologiczną aż do instalacji termicznego przekształcania osadów (ITPO) i instalacji służącej do produkcji energii elektrycznej z biogazu (CHP). Na zakończenie młodzież uczestniczyła w warsztatach z odnawialnych źródeł energii. Młodzież oprowadzana była po obiektach przez pracowników SNG i GIWK.

Zielona Oczyszczalnia - folder informacyjny

Zwiń ^

Grupy studenckie

Oczyszczalnia "Wschód" i wybrane ujęcia wody w Gdańsku to też miejsce, które jest chętnie odwiedzane przez grupy studenckie z wyższych uczelni Trójmiasta. Najwięcej grup stanowią studenci Politechniki Gdańskiej: wydziały chemii i inżynierii lądowej, Uniwersytetu Gdańskiego - wydział chemii, Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Uczelniom wyższym oferujemy też praktyki studenckie, w ramach których studenci zapoznają się z obiektami związanych z gospodarką wodno – ściekową. Średnio w ciągu roku z takiej oferty korzysta około 50 studentów różnych kierunków. Zwiń ^

Droga wody do naszych kranów

Na ujęciu wody „Czarny Dwór” udostępniliśmy makietę, obrazującą wszystkie stadia produkcji wody – od poboru wody ze środowiska przy pomocy pompy w studni głębinowej, przez jej uzdatnienie i dostosowanie jej składu do obowiązujących wymagań, aż do zmagazynowania w zbiorniku, skąd wędruje rurami do naszych kranów.

Ujęcie "Czarny Dwór" to jedno z ujęć głębinowych Gdańska. Wodę z tego ujęcia piją mieszkańcy Przymorza, Zaspy, Brzeźna i części Żabianki.


Foto: makieta obrazująca obieg wody od momentu jej pobrania w studni do naszego kranu.

Grupom szkolnym, odwiedzającym oczyszczalnię lub ujęcia wody pokazujemy film „Obieg wody w przyrodzie”. Zwiń ^

Bioróżnorodność na Oczyszczalni „Wschód”

Na terenie Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód znajduje się około 70 hektarów łąk. To teren bardzo bogaty w gatunki ptaków, również drapieżnych. W rowach opaskowych spotyka się bobry

Ze względu na nieco podwyższoną temperaturę ścieków w bioreaktorach są one miejscem przebywania ptaków podczas zimy. Na terenie oczyszczalni widywane są też sarny i rozmaite gryzonie. Teren oczyszczalni jest przyrodniczą enklawą dla gadów, ptaków i ssaków. Spotyka się ciekawą  i rzadką  florę - np. lepnicę rozesłaną.

W niedalekim sąsiedztwie oczyszczalni znajduje się rezerwat „Ptasi Raj”, dlatego można spotkać tu wiele interesujących gatunków ptaków. Na terenie oczyszczalni bytuje 27 gatunków ptaków gniazdujących. Wśród nich są przede wszystkim mewy oraz jaskółki.

Wśród różnych gatunków ptaków na OW, występuje m.in. sieweczka obrożna, która jest wymieniona w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt na liście gatunków prawnie chronionych.Foto: sieweczka obrożna i jaskółka dymówka.

Zwiń ^