SAUR Neptun Gdańsk firmą ekologiczną

Mniej wpływu na środowisko
Więcej natury
Lepiej dla człowieka


Te słowa najlepiej charakteryzują realizowaną przez nas ideę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie ekologii. Działania wpisujące się ten schemat realizujemy codziennie. Efektywność ekonomiczną postrzegamy nie tylko poprzez pryzmat zysków, ale przede wszystkim jako zobowiązanie wobec lokalnej społeczności. Za swoje działania realizowane w ten sposób, w lutym 2020 w konkursie Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych, otrzymaliśmy tytuł Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie.

Mniej wpływu na środowisko
W naszych działaniach kierujemy się trzema podstawowymi zasadami:
  • redukować do minimum wszelkie zrzuty do środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim jeszcze lepiej oczyszczać ścieki, poprzez ograniczenie do minimum związków azotu i fosforu w toku całego procesu oczyszczania - zobacz prezentację dotyczącą pracy Oczyszczalni Wschód

  • minimalizować emisję CO2 na wszystkich polach naszej działalności w szczególności w transporcie - nasza flota samochodów liczy ok. 140 pojazdów, a większość z nich wyposażona jest w odbiorniki GPS, co pozwala na racjonalne planowanie przejazdów i lepsze zarządzanie. W naszej flocie mamy też 14 pojazdów elektrycznych, które nasi pracownicy używają do celów służbowych na zasadzie carsheringu

  • szanować wszystkie zasoby naturalne – w naszych budynkach mamy m.in. baterie dotykowe, ograniczające zużycie wody, czujniki ruchu sterujące oświetleniem i centra poligrafii, które pozwoliły na ograniczenie zużycia papieru i tonerów. Oczywiście nie pijemy w biurach wody z butelek, mamy dystrybutory podłączone do instalacji wodociągowej.

         
Foto (od lewej): widok na Oczyszczalnię Wschód, logotyp akcji "Pij wodę z kranu", samochód pogotowia SNG w terenie

Więcej natury

Staramy się korzystać mądrze i w sposób przemyślany z zasobów, które daje natura:

  • wykorzystujemy żywe organizmy do badania czystości wody w miejscu jej ujęcia, na straży czystości wody stoją u nas małże z gatunku Unio Tumidus i pstrągi tęczowe - zobacz jaką stosujemy technologię

  • poprzez świadome użycie produktów odpadowych w procesie oczyszczania ścieków (osadów ściekowych), do rekultywacji składowisk odpadów przemysłowych - przyczyniliśmy się do regeneracji przyrodniczej hałdy fosfogipsów w podgdańskiej Wiślince, która obecnie jest porośnięta roślinnością i zmieniła kolor na zielony

  • współpracujemy z uczelniami wyższymi Pomorza – Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

  • organizujemy festyny "Wodna Kraina Zabawy", podczas których promujemy ideę racjonalnego zużycia wody oraz przeprowadzamy konkursy ekologiczne, dla dzieci i mieszkańców 


     

Foto, od lewej: małż Unio Tumidus, widok na Wiślinkę, po rekultywacji


Lepiej dla człowieka

Jesteśmy firmą, która jest jednym z większych pracodawców na Pomorzu i pracuje dla mieszkańców całego regionu – członków lokalnych społeczności – codziennie dostarczając do naszych domów czystą i zdrową wodę.

Promujemy picie wody z kranu
. Montujemy w gdańskich szkołach i przedszkolach źródełka do picia wody. Zdroje posiadają już 172 placówki oświatowe!

Prowadzimy dialog z pracownikami
i uwrażliwiamy wszystkich na kwestie solidarności z drugim człowiekiem i poszanowania środowiska naturalnego.

Największym kapitałem SAUR Neptun Gdańsk są nasi pracownicy – prawdziwa siła przedsiębiorstwa.