Ekoplaża to gwarancja czystego kąpieliska!

SAUR Neptun Gdańsk bada jakość wody nie tylko na gdańskich kąpieliskach. W 2017 roku monitorowaliśmy jakość wód kąpieliskowych w letnich kurortach: Stegnie i Krynicy Morskiej, a także w gdańskich jeziorach w Osowej, na Jasieniu i w jeziorze w Przywidzu. Naszym atutem jest akredytowane laboratorium, które działa 7 dni w tygodniu.
Przez cały sezon letni są pobierane próbki wody do badań z wszystkich gdańskich kąpielisk morskich, a także z dwóch kąpielisk w Krynicy Morskiej i trzech w Stegnie.

Badania są przeprowadzane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli z dn. 8 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 86/2011 poz. 478) w zakresie określonym w Załączniku nr 1A do ww. Rozporządzenia. Woda będzie badana pod kątem obecności bakterii Escherichia coli (PN-EN ISO 9308-3:2002) oraz Enterokoków (PN-EN ISO 7899-1:2002).

Dodatkowo nasze służby, w ramach kontroli czystości kąpielisk, dokonują oceny wizualnej kąpieliska morskiego. Ma ona na celu wykrycie zakwitu sinic, namnożenia się makroalg lub fitoplanktonu morskiego i zanieczyszczeń smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy i innych odpadów (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć).


Pełna informacja o zakresie naszych działań w roku 2017:


Nazwa gminy

Nazwa plaży

Liczba punktów poboru

Częstotliwość

Gdańsk

kąpielisko morskie Orle

1

2/m-c

Gdańsk

Kąpielisko morskie Sobieszewo

1

2/m-c

Gdańsk

kąpielisko morskie Stogi

1

2/m-c

Gdańsk

kąpielisko morskie Molo Brzeźno

1

2/m-c

Gdańsk

Dom Zdrojowy Brzeźno

1

2/m-c

Gdańsk

miejsce wykorzystywane do kąpieli Kliper Jelitkowo

1

2/m-c

Gdańsk

kąpielisko morskie Jelitkowo

1

2/m-c

Gdańsk

miejsce wykorzystywane do kąpieli Świbno

1

 

Gdańsk

Gdańsk Osowa, jezioro Wysockie

1

1/m-c

Gdańsk

Gdańsk Jasień, jezioro Jasień

1

1/m-c

Gmina Stegna

Mikoszewo

2

2/m-c

Gmina Stegna

Stegna

2

2/m-c

Gmina Stegna

Jantar

2

2/m-c

Gmina Krynica Morska

Krynica Morska

7

2/m-c

Gmina Krynica Morska

Piaski

1

1/2 m-ce


Sprawdź czystość wody w kąpieliskach
Ekoplaża - usługa z pakietu usług SNG S.A.
Kontakt: ekoplaza@sng.com.pl
Ekoplaża - folder promocyjny