SAUR Neptun Gdańsk S.A.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006553

Wysokość kapitału akcyjnego wpłaconego w całości: 7.755.100,00 zł
NIP 583-000-67-15

SAUR Neptun Gdańsk S.A. jest spółką, w której udziały ma Grupy SAUR (51%) oraz Miasto Gdańsk (49%)

Zakres działalności SAUR Neptun Gdańsk S.A.

SNG S.A. działa w Gdańsku od lipca 1992 roku. Jest pierwszą spółką joint-venture utworzoną w kraju Europy Środkowej w celu świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście. 

SNG S.A. obsługuje około 500 000 mieszkańców z terenu miasta Gdańska i gmin ościennych.

Dane dotyczące SNG S.A.:

  • Sprzedaż wody (2021): 27,9 mln m3

  • Odbiór ścieków (2021): 36,8 mln m3

  • Obsługiwana ludność: 500 tys. mieszkańców
  • Zatrudnienie (2021): 542 pracowników

Struktura własnościowa SNG S.A.:


Opłaty za usługi świadczone przez SNG S.A. wraz z tabelą opłat:

Przelewy za usługi (z wyłączeniem opłat za wodę i ścieki) należy dokonywać na konto:

Bank PEKAO S.A. II o/Gdańsk
37 1240 1268 1111 0010 2451 6573

W tytule przelewu należy podać:

  • w przypadku przedpłaty: nazwę usługi (za którą dokonywana jest wpłata), imię i nazwisko/nazwę firmy, adres

  • płatność za fakturę: numer faktury, za którą jest dokonywana płatność.