SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na dostawy polielektrolitu do zagęszczania osadów nadmiernych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


dostawy polielektrolitu do zagęszczania osadów nadmiernych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 08.11.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Bożena Pater, tel. 604 472 285
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-07-06 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na dostawy polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


dostawy polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 08.11.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Bożena Pater, tel. 604 472 285
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-07-06 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont budowlany obiektów Działu Produkcji Wody eksploatowanych przez SNG S.A. w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont budowlany obiektów Działu Produkcji Wody eksploatowanych przez SNG S.A. w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 27.10.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Marcin.Pawlak@sng.com.pl (Marcin Pawlak +48 58 325 27 00 w. 255)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Joanna Szwonka, tel. 600 372 580
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-10-20 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na separację sieci OT/IT oraz dostawę systemu klasy SIEM z modułem SOAR

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


separację sieci OT/IT oraz dostawę systemu klasy SIEM z modułem SOAR


Składanie ofert w terminie: 28.10.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Marcin Kasak, tel. 606 360 297
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-10-21 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na dostawę mleka

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


dostawę mleka


Składanie ofert w terminie: 26.10.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Justyna Lisicka, tel. +48 58 325 27 00 wew. 309
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-10-21 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^