SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na dostawy polielektrolitu do zagęszczania osadów nadmiernych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


dostawy polielektrolitu do zagęszczania osadów nadmiernych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 08.11.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Bożena Pater, tel. 604 472 285
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-07-06 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na dostawy polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


dostawy polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 08.11.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Bożena Pater, tel. 604 472 285
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-07-06 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń w budynkach SNG S.A. oraz na usługę portierską i dozorowanie w wybranych obiektach SNG S.A., wykonanie prac porządkowych na terenach zielonych i ciągach komunikacyjnych w obiektach SNG S.A. i sprzątanie pomieszczeń technologicznych

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


sprzątanie pomieszczeń w budynkach SNG S.A. oraz na usługę portierską i dozorowanie w wybranych obiektach SNG S.A., wykonanie prac porządkowych na terenach zielonych i ciągach komunikacyjnych w obiektach SNG S.A. i sprzątanie pomieszczeń technologicznych


Składanie ofert w terminie: 03.08.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Bożena Pater tel. 604 472 285, Joanna Pawłowska-Lepek tel. 694 486 462, Aleksandra Skiba tel. 602 241 960
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery następujące części: Część I - „Sprzątanie pomieszczeń w budynkach SNG S.A.” Część II - „Usługa portierska i dozorowanie w wybranych obiektach SNG S.A.” Część III - „Wykonanie prac porządkowych na terenach zielonych i ciągach komunikacyjnych w obiektach SNG S.A.” Część IV - „Sprzątanie pomieszczeń technologicznych” Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na każdą część zamówienia oddzielnie. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełen zakres prac danej części. Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-07-20 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na remont płuczek piasku i separatorów w Oczyszczalni Ścieków ,,Wschód” w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


remont płuczek piasku i separatorów w Oczyszczalni Ścieków ,,Wschód” w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 03.08.2021 r. do godz. 11:00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Dziale Inwestycji i Remontów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Dział Inwestycji i Remontów, pon.-pt. 7:00-15:00
 • pocztą elektroniczną: Ilona.Adamska@sng.com.pl (Ilona Adamska +48 58 325 27 00 w. 261)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Waldemar Konefał, tel. 696 036 118
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-07-26 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^

SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na dostawę nowej śrubowej sprężarki przewoźnej dla SNG S.A.

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


dostawę nowej śrubowej sprężarki przewoźnej dla SNG S.A.


Składanie ofert w terminie: 04.08.2021 r. do godz. 11:00

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
 • osobiście:
 • pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
 • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Robert Chmielarski, tel. 602 625 381
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-07-28 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^