SNG S.A. ogłasza niepubliczny przetarg nieograniczony na okresowe czyszczenie z osadów i piasku zbiorników technologicznych w obiektach Nr 5; 16; 17; 122/13; 105/30; i komór ob. 201.1 i 2 zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


okresowe czyszczenie z osadów i piasku zbiorników technologicznych w obiektach Nr 5; 16; 17; 122/13; 105/30; i komór ob. 201.1 i 2 zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku


Składanie ofert w terminie: 2 tygodni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46.

Odbiór materiałów przetargowych:
  • osobiście: SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.-pt. 7:00-15:00
  • pocztą elektroniczną: danuta.worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
  • w zakresie procedur: Dariusz Michalak Specjalista ds. przetargów, Komórka Przetargów – tel. 58 325 27 00 wew. 233
  • w zakresie przedmiotu zamówienia: Krzysztof Nowakowski, tel. 608 502 546
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-02-25 r. – w/na Dzienniku Bałtyckim Zwiń ^