Zabezpiecz wodomierz przed mrozem!

Zima w kalendarzu i za oknem. Czy Pamiętali Państwo o zabezpieczeniu wodomierzy głównych i ogrodowych przez zamarznięciem. Jak to zrobić? Bardzo prosto: • ocieplić przyłącze i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu • uszczelnić pomieszczenia poprzez np. uzupełnienie powybijanych szyb, zamknięcie i uszczelnienie okien i drzwi, • ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej (np. matą izolacyjną, wełną mineralną, itp.). Jeśli wodomierz mimo wszystko zostanie uszkodzony, prosimy o kontakt pod nr tel. 994. Nasze służby będą reagowały na każde zgłoszenie!

107 osób poznało Oczyszczalnię Wschód

Zakończyła się czwarta edycja projektu Otwarta Oczyszczalnia. W zwiedzaniu Oczyszczalni Wschód wzięło udział 6 grup zwiedzających, a w nich 107 osób. Gdyby podsumować czas, który spędziliście Państwo odkrywając zakamarki oczyszczalni, byłoby to 9 godzin. Dziękujemy za zainteresowanie tematyką oczyszczania ścieków, za pytania, które zadawaliście Państwo podczas wspólnej drogi, za to, ze mogliśmy Państwu pokazać co dzieje się ze zużytą wodą trafiającą do Oczyszczalni nie tylko z terenu Gdańska.

Projekt Otwarta Oczyszczalnia na stałe wpisał się już nie tylko do kalendarzy Miasta Gdańsk, Saur Neptun Gdańsk oraz Gdańskiej Infrastruktury

Wodociągowo-Kanalizacyjnej – które są jego organizatorami, ale także do kalendarza mieszkańców. Na wizytę może się zapisać się każdy, kto ukończył 12 rok życia.

Wspólne zwiedzanie rozpoczyna się zwykle od dyspozytorni, w której można przyjrzeć się, w jaki sposób jest nadzorowana działalność obiektu. Następnie przeradza się w spacer mający przybliżyć zwiedzającym procesy poszczególnych etapów oczyszczania ścieków. Zwiedzana jest komora krat, piaskowniki, osadniki wstępne, bioreaktory, osadniki wtórne i obiekty na tzw. linii ściekowej. Wycieczka kończy się w budynku Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów.

Wśród tegorocznych zwiedzających byli m.in. mieszkańcy dopytujący, w jaki sposób zarządzać na co dzień odpadami a także studenci zastanawiający się nad związaniem swojej przyszłości z branżą wod.-kan.

Projekt Otwarta Oczyszczalnia zaprosi Państwa za rok. Do zobaczenia!

Oczyszczalnia Gdańsk Wschód jest jedną z dziesięciu największych polskich  oczyszczalni. Zajmuje powierzchnię 74 hektarów. Dobowo do oczyszczalni trafia średnio ok 90 000 m³ ścieków w ciągu doby.

Zwiń ^

Promocja gdańskiej kranówki pod Neptunem

Pod Fontanną Neptuna dokładnie w południe 20 września popłynęła woda ze specjalnie ustawionego kranu. Takie święto i promocja picia wody z kranu w tym miejscu zdarza się tylko raz w roku. Przechodnie wypili prawie tysiąc kubków wody – chłodnej, orzeźwiającej, serwowanej prosto z sieci wodociągowej. Kto wody spróbował, otrzymywał zestaw – dzbanek SNG, cytrynę i miętę.

Akcji SNG przyświecało hasło: „Szanowna Pani, Szanowny Panie, od nas masz zestaw, a wodę masz w kranie!”. Promocja picia wody z kranu skierowana była do mieszkańców, ale także turystów, którzy w czwartkowe południe tłumnie pojawili się obok fontanny Neptuna. Przechodnie otrzymali w zestawie także ulotkę przekonującą, dlaczego gdańską kranówkę pić warto.

- Mamy w Gdańsku naprawdę smaczną wodę – przekonywał Guy Fournier, prezes SNG. – Jest ona najwyższej jakości i co ważne posiada także niezbędne składniki mineralne, tzw. pierwiastki życia jak wapń, magnez, czy potas.

Woda serwowana pod Neptunem popłynęła ze specjalnej nastawy hydrantowej, której na co dzień nie ma w tym miejscu. Chętni mogli sobie także sami nalać wody. Punkt poboru wody zlokalizowany w tym nietypowym miejscu przeszedł badania w laboratorium pod kątem czystości wody.

- Woda jest bardzo smaczna, ale czy to aby nie woda z fontanny? – dopytywali żartobliwie przechodnie.

Wielu jednak deklarowało, że od dawna pije wodę w swoich domach.

- Odkręcam kran i mam chłodną wodę. Zero plastiku, zero noszenia ciężarów – podkreślała pani Małgorzata.

Za zamianą wody butelkowanej na kranową przemawiają także argumenty ekonomiczne.

- Litr wody z kranu to niespełna jeden grosz. Litr wody butelkowanej jest sto razy droższy – zaznacza Magdalena Rusakiewicz, rzecznik prasowy SNG. – Takie akcja jak nasza mają przekonać niezdecydowanych, że warto zmienić nawyki picia wody. Produkowana przez SNG woda spełnia wszystkie wymogi prawne, jest zatem bezpieczna i można się jej zawsze napić w dowolnym momencie, kiedy pod ręką znajdują się kran i kubek.

Wspólne obalanie mitów dotyczących picia wody z kranu skutkuje coraz większym zaufaniem, jakim mieszkańcy obdarzają gdańską kranówkę. W badaniach przeprowadzonych przez SNG w 2017 roku 91 % mieszkańców Gdańska dobrze lub bardzo dobrze oceniło wodę płynącą z ich kranów. Wzrósł też odsetek osób pijących wodę bezpośrednio z kranu. Sięga po nią już niemal połowa mieszkańców Gdańska, podczas gdy w 2003 roku było to zaledwie 26%.

76% wody podawanej mieszkańcom Gdańska pochodzi z 8 ujęć głębinowych, 10% z ujęcia drenażowego w Pręgowie i ok. 14 % z ujęcia powierzchniowego w Straszynie. SNG produkuje dla gdańszczan 24,3 mln m3 rocznie, co daje średnio 66,5 tys. m3 na dobę.

Zwiń ^

Odwiedź gdańską Oczyszczalnię Ścieków!

Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód zajmuje obszar 74 hektary. Obsługuje ponad 750 tysięcy mieszkańców. Dobowo przyjmuje ponad 90 tys. m3 ścieków – to tylko niektóre ciekawostki dotyczące obiektu. Więcej można się dowiedzieć odwiedzając oczyszczalnię w ramach kolejnej edycji projektu Otwarta Oczyszczalnia. Zapraszamy w soboty 25 sierpnia lub 22 września. Zapisy na www.otwartaoczyszczalnia.pl.

Kraty, osadniki, bioreaktory, Zamknięte Komory Fermentacyjne czy Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów – to obowiązkowe punkty na trasie zwiedzania oczyszczalni. W każdym z tych miejsc zwiedzający dowiedzą się, co dzieje na poszczególnych etapach oczyszczania ścieków. 
W ubiegłorocznej edycji Otwartej Oczyszczalni odwiedziła nas rekordowa liczba 131 osób. Liczymy, ze w tym roku będzie nas jeszcze więcej. Liczba miejsc w każdej grupie wycieczkowej ze względów bezpieczeństwa wynieść może 30 osób. Zachęcamy więc do zapisów.
Projekt realizowany jest wspólnie z Miastem Gdańsk i Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną.

Gdzie?
Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód znajduje się przy ul. Benzynowej 26. Dojechać tam można samochodem lub skorzystać z komunikacji miejskiej – autobus linii nr 186 

Kiedy?
Wizyty odbędą się 25 sierpnia i 22 września (w godz. 10.00, 11.30, 13.00, 14.30)

Dla kogo?
Dla każdego mieszkańca Gdańska, lub mieszkańca innego miasta zainteresowanego tematyką oczyszczania ścieków, który ukończył 12. rok życia.

Jak zapisać się na wizytę?
Wystarczy wejść na stronę internetową www.otwartaoczyszczalnia.pl
Zwiń ^

Sprawdź jakość wody w kąpielisku

Wyniki badań wody w kąpieliskach przeprowadzanych przez SNG do końca czerwca, a także wyniki badań wody przeprowadzanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku jednoznacznie potwierdziły, że jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia Coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach.

W związku z pojawiającymi się na pomorskich kąpieliskach zakwitami sinic Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na bieżąco przekazuje informacje dotyczące kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli objętych zakwitem sinicowym. Informacje te są umieszczane na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w zakładce „Serwis kąpieliskowy” (https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/7).

Zwiń ^

Gdzie w lipcu bez prowizji zapłacić rachunek w Sopocie

Szanowni Klienci, informujemy, że w dniach 9-30 lipca na terenie Sopotu mają Państwo możliwość dokonywania opłat za wodę i ścieki (bez dodatkowych kosztów) w placówce banku Pekao SA w Sopocie przy ul. Reja 13/15.

SNG wprowadza system podzielonej płatności dla biznesu

Informujemy, że począwszy od 1 lipca 2018 r. wszelkie płatności dokonywane przez SNG SA na podstawie faktur zakupu będą systemowo realizowane na zasadach podzielonej płatności. Mechanizm Podzielonej Płatności MPP (tzw. split payment) zakłada rozdzielenie płatności za zakupiony towar lub usługę na dwa odrębne rachunki. Z płaconej wartości brutto faktury, która wpłynie na konto sprzedawcy po 1 lipca, bank automatycznie oddzieli kwotę netto i kwotę podatku od towarów i usług na odrębny rachunek VAT. Rozwiązanie to stosowane będzie wyłącznie w transakcjach biznesowych, dokonywanych na rzecz podatników VAT, nie dotyczy więc zakupów dokonywanych przez konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Mechanizm podzielonej płatności wprowadziła ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzająca m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491).

Rozwiązanie split payment ma na celu uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług w PolsceSNG SA podjęła decyzję o jego zastosowaniu mając na uwadze opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych".  Dokonywanie opłat przez SNG SA z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie istotną przesłanką dla wykazania, jako nabywca dochowaliśmy należytej staranności zawierając transakcje z dostawcami.

Zwiń ^

Wody Motławy są czyste - komunikat WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku po raz kolejny opublikował wynik badań wód rzeki Motławy. W opisie badań czytamy, że wody Motławy w punktach: naprzeciwko Przepompowni Ołowianka, na wysokości Żurawia i za przepompownią Ołowianka, po stronie awaryjnego zrzutu „mają charakter naturalny. Są dobrze natlenione. Zawierają lekko podwyższony poziom stężeń azotu amonowego, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Stężenia te są typowe dla wód pozostających pod wpływem działalności aglomeracji gdańskiej w części położonej nad tymi rzekami”.

Także pozostałe punkty kontrolne przebadane przez inspektorów ochrony środowiska: na połączeniu basenu Władysława IV z Martwą Wisłą, Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie, Motława powyżej zwartej zabudowy Gdańska - nie budzą zastrzeżeń. W konkluzji badań czytamy, że w wymienionych w analizach wskaźnikach są to wody czyste.

Pełen komunikat WIOŚ dostępny jest tutaj.

Zwiń ^

Woda na kąpieliskach w normach – można się kąpać - komunikat WSSE

Woda na kąpieliskach w pasie nadmorskim Gdańsk-Sopot-Gdynia odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach. Jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków jest w normach.

Wyniki kolejnych badań, z prób pobranych 4 czerwca opublikowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj.

Próbki wody do badań z pobierano z następujących miejsc:
 1. Gdańsk - Sobieszewo wejście nr 16
 2. Gdańsk - Stogi wejście nr 26
 3. Gdańsk - Westerplatte
 4. Gdańsk - Brzeźno Dom Zdrojowy wejście nr 41
 5. Gdańsk - Brzeźno Molo wejście nr 52
 6. Gdańsk - Jelitkowo wejście 72
 7. Sopot - Hotel Haffner – Esentra
 8. Sopot - Park Północny 1
 9. Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa
 10. Sopot - 32A-33
 11. Gdynia - Orłowo
 12. Gdynia - Śródmieście
Kolejne badania Sanepid przeprowadził dzisiaj, tj. 6 czerwca. Saur Neptun Gdańsk wyniki swoich badań opublikuje jutro.

Zwiń ^

Taryfy w Gdańsku i Gdyni Wielki Kack

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla Miasta Gdańska i Gdyni Wielki Kack (ul. Łosiowa, Sarnia, Jelenia).

Gospodarstwa domowe w Gdańsku i Gdyni Wielki Kack (ul. Łosiowa, Sarnia, Jelenia) zgodnie z nowo zatwierdzoną taryfą zapłacą 4,15 zł za metr sześcienny wody i 5,63 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków - co daje łączną kwotę 9,78 zł netto. Taryfa dla przemysłu i pozostałych odbiorców wyniesie 9,84 zł netto – odpowiednio 4,21 zł za metr sześcienny wody i 5,63 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków (do cen i stawek netto zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami).

PGW Wody Polskie opublikowało taryfę dla Miasta Gdańska i Gdyni Wielki Kack 1 czerwca i zgodnie z prawem stanie się ona prawomocna po 7 dniach, czyli od 9 czerwca.
Link do opublikowanej taryfy dla Miasta Gdańska i Gdyni Wielki Kack (ul. Łosiowa, Sarnia, Jelenia) znajduje się tutaj.


Wobec powyższego faktura za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki obejmująca okres zmiany taryfy uwzględniać będzie rozliczenie w dwóch cenach:

1-   Do dnia 09.06.2018r. wg dotychczas obowiązującej ceny za 1 m3 dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków,

2-   Od dnia 09.06.2018r. zgodnie z nową ceną za 1 m3 dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków.

Saur Neptun Gdańsk S.A. obsługuje w Gminie Gdańsk ok. 44 tys. punktów sieci.

Rozliczenie obu powyższych okresów zostanie przeprowadzone na podstawie średniego dobowego zużycia pomiędzy poprzednim odczytem wodomierza i odczytem bieżącym (zgodnie z cyklem obrachunkowym).

W przypadku podania przez Państwa odczytu wodomierza na dzień 09.06.2018r. odczyt ten zostanie uwzględniony w rozliczeniu.

Zwiń ^