SNG Liderem Bezpiecznej Pracy

Saur Neptun Gdańsk S.A. został przyjęty do grona Liderów Bezpiecznej Pracy. Nominacje dla nowych członków otrzymaliśmy na dorocznej, XX Konferencji Forum Liderów, która w dniach 25-26.10.2017 r. odbyła się w Rzeszowie.

Forum Liderów Bezpiecznej pracy to organizacja koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), który jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Forum Liderów powołane zostało w 1998 roku jako płaszczyzna wymiany i upowszechniania dobrych praktyk i rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno pomiędzy instytutem a członkami tego forum.

Do grona Liderów Bezpiecznej Pracy przyjmowane są firmy i instytucje, dla których priorytetem jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracownika, podnoszenie poziomu organizacji pracy, wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników w tym zakresie. W przełożeniu na codzienną pracę oznacza to zapewnienie pracownikom warunków pracy, które umożliwiają im jej wykonywanie w sposób jak najbardziej bezpieczny i zgodny indywidualnymi właściwościami pracownika. Przyjęcie do grona Liderów oznacza poddanie się ocenie, w której brana jest pod uwagę zarówno ilość wypadków przy pracy jak i chorób zawodowych oraz aktywność i innowacyjność przedsiębiorstw w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednocześnie obowiązkiem Lidera Bezpiecznej Pracy jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników i prowadzenie działań podnoszącej świadomość istoty bezpiecznej pracy, jako korzyści największej zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Działalność ta prowadzona w ramach Forum oparta jest również o wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Forum i badaniami prowadzonym wspólnie z Instytutem.

Obecnie Forum skupia 135 przedsiębiorstw i instytucji, z różnych branż przemysłu z całej Polski.


Zwiń ^

Odwiedź gdańską Oczyszczalnię Ścieków

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak duże jest znaczenie Oczyszczalni Ścieków dla miasta, naszego codziennego funkcjonowania oraz dla środowiska. Już wkrótce będziemy mieli okazję poznać wszystkie procesy, jakim poddawana jest zużyta przez nas woda. 26 sierpnia startuje III edycja projektu „Otwarta Oczyszczalnia”.

„Otwarta Oczyszczalnia” to wspólna inicjatywa Miasta Gdańska, Saur Neptun Gdańsk i Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. W wybraną sobotę sierpnia i września Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód zostanie otwarta dla zwiedzających. Każdy zainteresowany tematyką oczyszczania ścieków może zapisać się na specjalnie przygotowaną wizytę. Organizatorzy stworzyli w tym celu dedykowaną stronę internetową. Strona umożliwia zapisy na wybrany termin zwiedzania i można na niej znaleźć również wiele ciekawych informacji i materiałów multimedialnych na temat gdańskiej oczyszczalni.

Podczas wizyty na terenie oczyszczalni, goście będą mieli okazję zapoznać się z tym, jak przebiega proces oczyszczania. Uczestnikom zostaną również zaprezentowane instalacje, dzięki którym możliwe jest zagospodarowanie biogazu oraz osadów ściekowych, czyli produktów ubocznych oczyszczania.

- Nieoczyszczone lub niewłaściwie zagospodarowane ścieki mogą powodować wiele szkód, takich jak skażenie gleby, wód, czy odory, dlatego oczyszczanie ścieków w sposób kompleksowy i objęcie terenów zurbanizowanych systemem sieci kanalizacyjnej to bardzo ważny element rozbudowy miast i wsi – podkreśla Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

W Gdańsku, w chwili obecnej, do miejskiej sieci kanalizacyjnej włączonych jest 99% nieruchomości. Wszystkie ścieki kierowane są do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Dzięki wybudowanej w 2013 roku Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) możliwe jest unieszkodliwienie całości osadów, a ścieki charakteryzują się wysokim stopniem czystości.

W 2015 roku odbyła się pierwsza edycja projektu „Otwarta Oczyszczalnia”. Inicjatywa udostępniania Oczyszczalni zwiedzającym okazała się sukcesem i cieszyła się  dużą popularnością. Dlatego mamy zaszczyt po raz trzeci zaprosić Państwa do uczestnictwa.


Terminy zwiedzania w 2017 roku: 26.08, 16.09
Godziny zwiedzania: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30

Zwiedzanie możliwe dla osób powyżej 12-tego roku życia w grupach od 10 do maksymalnie 30 osób.

Kolejne terminy uwalniają się dopiero, gdy na termin poprzedzający zapisze się minimum 20 osób.

Więcej informacji: www.otwartaoczyszczalnia.pl


 

Zwiń ^

Woda dla poszkodowanych w nawałnicy

Przez dwa dni specjalistyczny samochód Saur Neptun Gdańsk dostarczał wodę mieszkańcom województwa pomorskiego dotkniętym skutkami nawałnicy, jaka przeszła nad województwem pomorskim w nocy z piątku na sobotę. SNG prowadził działania pomocowe w gminie Lipusz – oddalonej od Gdańska 75 km. W asyście Straży Pożarnej cysterna docierała do gospodarstw, które nadal wody w kranach nie mają.


- Jako firma wodociągowa najlepiej wiemy, jak ważne jest utrzymanie dostaw wody i jaką tragedię i dyskomfort odczuwać muszą mieszkańcy, którzy nadal, po 4 dniach, byli dostaw wody z różnych względów pozbawieni. Dlatego zapytani przez Straż Pożarną o możliwość włączenia się do akcji pomocowej ze specjalistycznym sprzętem nie wahaliśmy się ani chwili – zaznacza Jacek Kieloch, wiceprezes Saur Neptun Gdańsk. – Nasz sprzęt zaopatrywał w wodę mieszkańców miejscowości Konitop, Zielony Dwór, Żelewiec.

W asyście ochotników Straży Pożarnej SNG w poniedziałek (14.08) do późnych godzin nocnych, a także wtorek (15,08) od rana dostarczał wodę do potrzebujących gospodarstw.

- Docieraliśmy do gospodarstw pojedynczych, oddalonych znacznie od miejscowości, czy większych dróg – relacjonuje kierowca cysterny SNG biorący udział w akcji pomocowej. – Drogi dojazdowe są tam udrożnione przez straż pożarną i dzięki jej asyście możemy się poruszać. Wokół są powalone lub ścięte drzewa.

To nie pierwszy raz kiedy SNG włączył się do akcji pomocowej poza obszarem swojego normalnego działania. Spółka, która na co dzień zaopatruje w wodę mieszkańców Gdańska i Sopotu pod koniec lat 90. delegowała sprzęt i pracowników do walki ze skutkami powodzi na Śląsku.

 

  

Fot. Piotr Fedorowicz


Zwiń ^

Młodzi w pracy!

Na szyi plakietka, w oczach nieśmiałość, a w duszy ambicje i entuzjazm. Każdy widział takie osoby, błądzące po korytarzach SNG. Kto to jest? Nasi (zakręceni) stażyści!

To już 15. edycja projektu „Wakacyjny staż”, zorganizowanego przez miasto Gdańsk. Akcja ma na celu pomóc studentom i absolwentom w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwia im wejście na lokalny rynek pracy. Co roku, dzięki zwiększającemu się gronu fundatorów, zainteresowani mają szeroki wybór wśród przygotowanych ofert. Są to banki, firmy deweloperskie i logistyczne, instytucje kultury, agencje marketingowe i wiele innych. Czas trwania stażu to minimum miesiąc w okresie lipiec – wrzesień. Termin ustalany jest indywidualnie z fundatorem stażu, podobnie jak wynagrodzenie, którego minimalna stawka wynosi 1300 zł brutto za miesiąc pracy.

SNG bierze udział w „Wakacyjnym Stażu” od początku jego istnienia, czyli od 2003 r. Dotychczas, przez wszystkie edycje projektu, przyjęto 298 osób. W związku z obchodami 25-lecia istnienia SNG, w tym roku zakwalifikowano aż 65 osób. Stażyści zdobywają doświadczenie zawodowe w 17 działach firmy. Najwięcej „świeżej krwi” przybyło do Centrum Działań Operacyjnych (GIS) – 8 studentów. Wakacyjni stażyści, jak wskazuje określenie, będą gościć w firmie do września włącznie.

Nie jest to jednak jedyny projekt stażowy w Spółce. Współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie realizowanych przez nie projektów trwa ciągle. W tym roku zrekrutowano na praktyki studentów Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu dla studentów Nauk o Ziemi – „NoZ na Staż”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz tego, zawarte są stałe umowy z uczelniami o współpracę. Zatem w bieżącym roku praktyki odbędzie dodatkowych 18 studentów.

Koniec stażu nie zawsze oznacza pożegnanie z SNG. Najbardziej ambitni i pracowici zostają w firmie jako pracownicy. Aktualnie zatrudnionych jest 16 byłych stażystów. Z czego 12 – na umowę o pracę.

 Zwiń ^

SNG Twoje wodociągi w Twoim smartfonie

Posiadasz urządzenie mobilne, zainteresowany jesteś jakością wody w Gdańsku i Sopocie, awariami i pracami planowanymi na sieci wod-kan w pobliżu twojego domu, czy jakością wody na kąpieliskach? Jeśli odpowiedź na chociaż jedno z pytań brzmi „tak”, od 1 lipca możesz ściągnąć specjalna aplikację mobilną, którą dla swoich klientów przygotował Saur Neptun Gdańsk. Bezpłatna aplikacja - SNG Twoje wodociągi - dostępna jest w App Store na system iOS a także w Sklepie Play dla systemu Android.

- Bardzo zależy nam na szybkich i skutecznych kontaktach z klientami, dlatego oprócz tradycyjnych kanałów komunikacyjnych jak Biuro Obsługi Klienta, eBOK, infolinia, telefony alarmowe, Facebook czy Twitter postanowiliśmy uruchomić kolejny – tworząc specjalną aplikację na urządzenia mobilne, która 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pozwala na kontakt z nami – podkreśla Guy Fournier, prezes Saur Neptun Gdańsk.

Aplikacja dedykowana jest mieszkańcom Gdańska i Sopotu, spółdzielniom mieszkaniowym, zarządcom wspólnot mieszkaniowych, radom dzielnic, a także turystom zainteresowanym jakością wody w kąpieliskach. Jest ona całkowicie bezpłatna i pozbawiona reklam. Udostępniona została w dwóch najbardziej popularnych platformach urządzeń mobilnych: iOS – dostępna w AppStore oraz Android dostępna w Sklepie Play.

Aplikacja daje stały dostęp do następujących funkcjonalności:

·      najważniejsze wydarzenia związane z SNG

·       występujące awarie

·       jakość wody

·       terminy i zakresy prac planowych

·       jakość wody w kąpieliskach (Eko-plaża)

·       cenniki usług

·       możliwość zgłaszania awarii

·   powiadomienia o pojawiających się nowych informacjach z zakresu aktualności, jakości wody w kąpieliskach, planowych wyłączeniach wody, awariach 

- Wszystkie dane prezentowane w aplikacji pobierane są online z serwerów SNG , co sprawia, że użytkownik zawsze dysponuje najbardziej aktualną informacją. Dzięki integracji systemów informatycznych, komunikaty o awariach wprowadzane przez dyspozytorów pogotowia, publikowane są jednocześnie we wszystkich kanałach informacyjnych Spółki: na naszej stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i systemie call center – zaznacza Jacek Kieloch, wiceprezes SNG. – Dodatkowo użytkownik otrzymał możliwość wyboru informacji ograniczonej do konkretnych dzielnic miasta. Notyfikacje  o awariach wysyłane będą natychmiast po ich ukazaniu się, pozostałe powiadomienia będą wysyłane raz dziennie.

W przypadku informacji o awariach prezentowane jest miejsce awarii wraz z przewidywanym czasem jej usunięcia oraz lokalizacją zastępczego punktu poboru wody - o ile taki występuje. Również w przypadku prezentowania informacji dotyczących kąpielisk, oprócz danych o jakości wody prezentowane są punkty poboru na mapie.

W zakresie jakości wody dla większości punktów adresowych Gdańska i Sopotu można otrzymać informację o twardości wody oraz o ujęciu z którego dany punkt jest zasilany.

Aplikacja - SNG Twoje wodociągi - umożliwia także zgłaszanie awarii przez użytkownika. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcie oraz zaznaczyć miejsce awarii na mapie (lub w przypadku włączonej geolokalizacji system sam zidentyfikuje lokalizację gdzie się znajdujemy i podpowie dane adresowe konieczne do uzupełnienia).

- Zgłoszenie o awarii trafia do Centrum Działań Operacyjnych gdzie podejmowane są kolejne kroki w celu jej potwierdzenia i usunięcia – dodaje Stanisław Mikołajski, dyrektor ds. eksploatacji SNG.

QR kody do ściągnięcia aplikacji dostępne są także na stronie:

http://www.sng.com.pl/StrefaKlienta/Aplikacjamobilna.aspx


Zwiń ^

UWAGA! Zmiana miejsca płatności w Sopocie!

Informujemy, że w dniach 10-28.07.2017 klienci w Rejonie Sopot mają możliwość dokonywania opłat za wodę (bez dodatkowych kosztów) w placówce banku Pekao SA w Sopocie przy ul. Reja 13/15.

SNG odznaczone przez Tygodnik "Wprost"

Nasza firma została doceniona przez Tygodnik „Wprost”. W dniu wczorajszym (25.05.2017 r.) Wiceprezes Zarządu Jacek Kieloch odebrał wyróżnienie Orzeł Tygodnika „Wprost” dla Saur Neptun Gdańsk SA.


Orły Tygodnika „Wprost”, to nagrody dla firm, samorządów oraz wybitnych osobowości regionu. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Którzy na co dzień dbają o Rzeczpospolitą nie tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski. Honorowym patronatem „Orłów” jest Ministerstwo Rozwoju.


Zwiń ^

Wyjątkowa Wodna Kraina Zabawy zaprasza!

Miesiąc czerwiec trudno wyobrazić sobie w Gdańsku bez cyklu festynów „Wodna Kraina Zabawy”. Już po raz czwarty Miasto Gdańsk wraz z SAUR Neptun Gdańsk zapraszają mieszkańców do wspólnej zabawy w wodnym miasteczku. W nim tradycyjnie już mnóstwo bezpłatnych atrakcji: karuzela, dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód, przejażdżki quadami, basen z łódkami, mega chińczyk, kreatywne zabawy z wodą, mnóstwo zabaw i konkursów z nagrodami.

Wodna Kraina Zabawy zawita w tym roku do następujących lokalizacji; Park Jana Pawła II na Zaspie, Park przy ul. Dworskiej na Oruni, teren Szkoły Podstawowej nr 8 na Chełmie, Park przy ul. Zakopiańskiej i Bema na Siedlcach oraz Park im. Ronalda Reagana na Przymorzu.


- W 2017 Saur Neptun Gdańsk obchodzi 25-lecie istnienia, dlatego tegoroczne festyny są dla nas szczególne. Poprzez zabawę promować będziemy picie wody z kranu oraz jej oszczędzanie w warunkach domowych – podkreśla Guy Fournier, prezes Saur Neptun Gdańsk. – Nasze festyny zyskały już swoją markę, dlatego mamy nadzieję, że tradycyjnie już odwiedzi nas mnóstwo gości.

W poprzednich edycjach zabawa w wodnym miasteczku trwała 4 godziny, wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gdańska SNG wydłużyło pikniki do 6 godzin, tak by jeszcze więcej osób mogło skorzystać z przygotowanych atrakcji.

- Oprócz sprawdzonych i lubianych zabaw pojawią się nowości. W tym roku będzie to karuzela łańcuchowa, escape room z zadaniami powiązanymi z wodą, basen z łódkami, plenerowa gra w mega chińczyka, mega darts, stoisko z tatuażami z henny, kreatywne stoisko balonowe – wylicza Jacek Kieloch, wiceprezes Saur Neptun Gdańsk. – Wszystkie atrakcje są oczywiście za darmo.

Na terenie wodnego miasteczka znajdzie się także namiot eksperymentów, w którym będzie się można przekonać, jakie właściwości ma woda. Każdy będzie mógł spróbować, jak się buduje szczelny wodociąg. Podczas festynu będzie można pomalować buzię, skosztować waty cukrowej i popcornu.

Na aktywnych będzie czekał kącik sportowy i wielka atrakcja: tor z quadami! Z dziećmi  będzie się bawiła maskotka SNG - czyli Lolek Kranicki.  Zostanie też rozegrana mini – gra miejska. Jeśli pogoda dopisze, dla ochłody, uruchomione zostaną specjalne zraszacze, a na specjalnym stoisku pojawi się pyszna i orzeźwiająca woda z kranu. Uczestnicy festynu zostaną zaproszeni do przeprowadzenia tzw. ślepego tekstu wody – zmierzając się z zadaniem rozróżnienia kranówki od wody butelkowanej.

Zwiń ^

Rekordowy 3. Gdańsk Maraton

Rekordowa liczba 3,4 tysiąca zawodników zameldowała się na starcie 3. Gdańsk Maratonu. Padł rekord trasy, którą zwycięzca – Rafał Czarnecki przebiegł w 2 godz. 24 min. Zawodnicy, których celem było pokonanie ponad 42-kilometrowej trasy wypili 60 000 kubków wody, a woda, którą prosto z sieci dostarczył Saur Neptun Gdańsk posłużyła także do przygotowania napojów izotonicznych.

Można więc powiedzieć, że woda z wodociągu całym strumieniem popłynęła na 3. Gdańsk Maratonie.

- Było to możliwe dzięki instalacji, którą specjalnie na potrzeby tej imprezy skonstruowaliśmy w ubiegłym roku. Przygotowania do maratonu to dla nas duże przedsięwzięcie logistyczne. Każdy z punktów, zlokalizowanych wzdłuż trasy zlokalizowany był przy hydrancie. Punkt poboru wody musieliśmy przygotować, tak by wolontariusze mogli czerpać wodę podawaną zawodnikom – podkreśla Jacek Kieloch, wiceprezes SNG.

 

Woda podawana maratończykom na całej trasie pochodziła z ujęć głębinowych – studni trzecio, czwartorzędowych i kredowych, co oznacza, że była to woda naturalnie czysta nie wymagająca skomplikowanych metod uzdatniana.

- Była to woda w większości średniozmineralizowana, a więc dostarczyła sportowcom niezbędnych im podczas wysiłku mikroelemetów, jak wapń, magnez, potas czy sód – dodaje Guy Fournier, prezes SNG.

Przypomnijmy 1 i 2 edycja maratonu w Gdańsku  już dwukrotnie zdobyła tytuł najlepszej w Polsce dużej imprezy na dystansie maratonu. Tytuł ten przyznawany był w plebiscycie portalu maratonypolskie.pl. Czy stanie się tak także w tym roku? Opinie maratończyków po starcie są niezwykle budujące:

Patrycja „Wspaniała impreza na najwyższym poziomie. Trasa , punkty nawadniania, wolontariusze. . . wszystko idealne .”

Anna „Świetna impreza! Punkty odżywcze na najwyższym poziomie! Wspaniali wolontariusze. Wspaniała obsługa. Pomoc! Bardzo dużo punktów z wodą! Wszystko bez zastrzeżeń! !! Dziękuję!!!

Gratulujemy biegaczom i dziękujemy za super recenzje. Do zobaczenia za rok.

Zwiń ^

Zdroje dla gdańskich przedszkolaków

Było ich w Gdańsku 112, a będzie jeszcze więcej. Konkretniej mówiąc 132, bo Miasto Gdańsk i Saur Neptun Gdańsk rozpoczynają realizację IV edycji projektu montażu zdrojów do picia wody w gdańskich placówkach oświatowych. Tym razem jednak zdroje trafią nie do szkół, a publicznych przedszkoli, w których maluchy będą mogły gasić pragnienie smaczną, gdańską kranówką.

- Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które na tak dużą skalę realizuje projekt montażu zdrojów w placówkach oświatowych. Do tej pory poidełka montowaliśmy w szkołach, pora pójść krok dalej. W tym roku rozpoczynamy montaż zdrojów dla przedszkolaków – podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

20 poidełek zostanie zamontowanych w gdańskich przedszkolach do końca października 2016 roku.

- Wprowadzenie nawyku picia wody zamiast słodzonych napojów jest niezwykle istotne już od najmłodszych lat życia. Dlatego chcemy przekonać do picia wody z kranu młodsze pokolenie gdańszczan – zaznacza Guy Fournier. – W szkołach udało nam się zaszczepić modę na kranówkę, liczymy, że także przedszkolaki będą korzystać z poidełek.

Tegoroczna edycja projektu jest już czwartą z kolei. Dotychczas akcja realizowana był pod hasłem „Zdroje w gdańskich szkołach”. Jako, ze zmienili się adresaci projektu, drobny lifting przeszła nazwa akcji. Edycja 2016 nosi nazwę „Zdroje dla najmłodszych”. Nie zmieniły się natomiast zasady przedsięwzięcia. SNG finansuje zakup poidełek, ich montaż w placówkach oświatowych, a także laboratoryjne badania wody wykonane zarówno przed jak i po zamontowaniu zdroju. Dodatkowo przez rok placówki oświatowe w ramach bezpłatnego serwisu urządzeń mogą liczyć na pomoc fachowców z SNG.

Projekt „Zdroje w gdańskich szkołach” to flagowy program Gdańska promujący picie wody z kranu wśród dzieci i młodzieży. Akcji towarzyszy hasło „Zdrowy napój źródło życia. Woda z kranu wprost do picia!”

 

W 2016 roku zdroje trafią do następujących placówek:

Lp.

Przedszkole

Adres

1.

Przedszkole nr 5

80-462 Gdańsk
ul. Burzyńskiego 10A

2.

Przedszkole nr 11

80-021 Gdańsk
ul. Raduńska 54

3.

Przedszkole nr 20

80-704 Gdańsk
ul. Lenartowicza 21

4.

Przedszkole nr 21

80-166 Gdańsk
ul. Mozarta 33

5.

Przedszkole nr 22

80-111 Gdańsk
ul. Kartuska 104A

6.

Przedszkole nr 31

80-753 Gdańsk
ul. Krowoderska 8

7.

Przedszkole nr 33

80-405 Gdańsk
ul. Klonowicza 1A

8.

Przedszkole nr 34

80-371 Gdańsk
ul. Jagiellońska 12

9.

Przedszkole nr 42

80-300 Gdańsk
ul. Michałowskiego 28

10.

Przedszkole nr 43

80-298 Gdańsk
ul. Słabego 2

11.

Przedszkole nr 52

80-252 Gdańsk
ul. Jaśkowa Dolina 12

12.

Przedszkole nr 59

80-398 Gdańsk
ul. Obrońców Wybrzeża 4F

13.

Przedszkole nr 60

80-347 Gdańsk
ul. Orłowska 19

14.

Przedszkole nr 66

80-461 Gdańsk
ul. Startowa 27

15.

Przedszkole nr 71

80-028 Gdańsk
ul. Diamentowa 13A

16.

Przedszkole nr 75

80-215 Gdańsk
ul. Wileńska 62

17.

Przedszkole nr 85

80-807 Gdańsk
ul. Chałubińskiego 15

18.

Przedszkole nr 88

80-462 Gdańsk
ul. Meissnera 4

19.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

80-441 Gdańsk

al. Legionów 7

20.

Przedszkole nr 35

80-858 Gdańsk

ul. Wałowa 36


  

Zwiń ^