Odwiedź gdańską Oczyszczalnię Ścieków!

Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód zajmuje obszar 74 hektary. Obsługuje ponad 750 tysięcy mieszkańców. Dobowo przyjmuje ponad 90 tys. m3 ścieków – to tylko niektóre ciekawostki dotyczące obiektu. Więcej można się dowiedzieć odwiedzając oczyszczalnię w ramach kolejnej edycji projektu Otwarta Oczyszczalnia. Zapraszamy w soboty 25 sierpnia lub 22 września. Zapisy na www.otwartaoczyszczalnia.pl.

Kraty, osadniki, bioreaktory, Zamknięte Komory Fermentacyjne czy Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów – to obowiązkowe punkty na trasie zwiedzania oczyszczalni. W każdym z tych miejsc zwiedzający dowiedzą się, co dzieje na poszczególnych etapach oczyszczania ścieków. 
W ubiegłorocznej edycji Otwartej Oczyszczalni odwiedziła nas rekordowa liczba 131 osób. Liczymy, ze w tym roku będzie nas jeszcze więcej. Liczba miejsc w każdej grupie wycieczkowej ze względów bezpieczeństwa wynieść może 30 osób. Zachęcamy więc do zapisów.
Projekt realizowany jest wspólnie z Miastem Gdańsk i Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną.

Gdzie?
Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód znajduje się przy ul. Benzynowej 26. Dojechać tam można samochodem lub skorzystać z komunikacji miejskiej – autobus linii nr 186 

Kiedy?
Wizyty odbędą się 25 sierpnia i 22 września (w godz. 10.00, 11.30, 13.00, 14.30)

Dla kogo?
Dla każdego mieszkańca Gdańska, lub mieszkańca innego miasta zainteresowanego tematyką oczyszczania ścieków, który ukończył 12. rok życia.

Jak zapisać się na wizytę?
Wystarczy wejść na stronę internetową www.otwartaoczyszczalnia.pl
Zwiń ^

Sprawdź jakość wody w kąpielisku

Wyniki badań wody w kąpieliskach przeprowadzanych przez SNG do końca czerwca, a także wyniki badań wody przeprowadzanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku jednoznacznie potwierdziły, że jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia Coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach.

W związku z pojawiającymi się na pomorskich kąpieliskach zakwitami sinic Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na bieżąco przekazuje informacje dotyczące kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli objętych zakwitem sinicowym. Informacje te są umieszczane na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w zakładce „Serwis kąpieliskowy” (https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/7).

Zwiń ^

Gdzie w lipcu bez prowizji zapłacić rachunek w Sopocie

Szanowni Klienci, informujemy, że w dniach 9-30 lipca na terenie Sopotu mają Państwo możliwość dokonywania opłat za wodę i ścieki (bez dodatkowych kosztów) w placówce banku Pekao SA w Sopocie przy ul. Reja 13/15.

SNG wprowadza system podzielonej płatności dla biznesu

Informujemy, że począwszy od 1 lipca 2018 r. wszelkie płatności dokonywane przez SNG SA na podstawie faktur zakupu będą systemowo realizowane na zasadach podzielonej płatności. Mechanizm Podzielonej Płatności MPP (tzw. split payment) zakłada rozdzielenie płatności za zakupiony towar lub usługę na dwa odrębne rachunki. Z płaconej wartości brutto faktury, która wpłynie na konto sprzedawcy po 1 lipca, bank automatycznie oddzieli kwotę netto i kwotę podatku od towarów i usług na odrębny rachunek VAT. Rozwiązanie to stosowane będzie wyłącznie w transakcjach biznesowych, dokonywanych na rzecz podatników VAT, nie dotyczy więc zakupów dokonywanych przez konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Mechanizm podzielonej płatności wprowadziła ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzająca m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491).

Rozwiązanie split payment ma na celu uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług w PolsceSNG SA podjęła decyzję o jego zastosowaniu mając na uwadze opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych".  Dokonywanie opłat przez SNG SA z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie istotną przesłanką dla wykazania, jako nabywca dochowaliśmy należytej staranności zawierając transakcje z dostawcami.

Zwiń ^

Wody Motławy są czyste - komunikat WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku po raz kolejny opublikował wynik badań wód rzeki Motławy. W opisie badań czytamy, że wody Motławy w punktach: naprzeciwko Przepompowni Ołowianka, na wysokości Żurawia i za przepompownią Ołowianka, po stronie awaryjnego zrzutu „mają charakter naturalny. Są dobrze natlenione. Zawierają lekko podwyższony poziom stężeń azotu amonowego, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Stężenia te są typowe dla wód pozostających pod wpływem działalności aglomeracji gdańskiej w części położonej nad tymi rzekami”.

Także pozostałe punkty kontrolne przebadane przez inspektorów ochrony środowiska: na połączeniu basenu Władysława IV z Martwą Wisłą, Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie, Motława powyżej zwartej zabudowy Gdańska - nie budzą zastrzeżeń. W konkluzji badań czytamy, że w wymienionych w analizach wskaźnikach są to wody czyste.

Pełen komunikat WIOŚ dostępny jest tutaj.

Zwiń ^

Woda na kąpieliskach w normach – można się kąpać - komunikat WSSE

Woda na kąpieliskach w pasie nadmorskim Gdańsk-Sopot-Gdynia odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach. Jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków jest w normach.

Wyniki kolejnych badań, z prób pobranych 4 czerwca opublikowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj.

Próbki wody do badań z pobierano z następujących miejsc:
 1. Gdańsk - Sobieszewo wejście nr 16
 2. Gdańsk - Stogi wejście nr 26
 3. Gdańsk - Westerplatte
 4. Gdańsk - Brzeźno Dom Zdrojowy wejście nr 41
 5. Gdańsk - Brzeźno Molo wejście nr 52
 6. Gdańsk - Jelitkowo wejście 72
 7. Sopot - Hotel Haffner – Esentra
 8. Sopot - Park Północny 1
 9. Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa
 10. Sopot - 32A-33
 11. Gdynia - Orłowo
 12. Gdynia - Śródmieście
Kolejne badania Sanepid przeprowadził dzisiaj, tj. 6 czerwca. Saur Neptun Gdańsk wyniki swoich badań opublikuje jutro.

Zwiń ^

Taryfy w Gdańsku i Gdyni Wielki Kack

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla Miasta Gdańska i Gdyni Wielki Kack (ul. Łosiowa, Sarnia, Jelenia).

Gospodarstwa domowe w Gdańsku i Gdyni Wielki Kack (ul. Łosiowa, Sarnia, Jelenia) zgodnie z nowo zatwierdzoną taryfą zapłacą 4,15 zł za metr sześcienny wody i 5,63 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków - co daje łączną kwotę 9,78 zł netto. Taryfa dla przemysłu i pozostałych odbiorców wyniesie 9,84 zł netto – odpowiednio 4,21 zł za metr sześcienny wody i 5,63 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków (do cen i stawek netto zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami).

PGW Wody Polskie opublikowało taryfę dla Miasta Gdańska i Gdyni Wielki Kack 1 czerwca i zgodnie z prawem stanie się ona prawomocna po 7 dniach, czyli od 9 czerwca.
Link do opublikowanej taryfy dla Miasta Gdańska i Gdyni Wielki Kack (ul. Łosiowa, Sarnia, Jelenia) znajduje się tutaj.


Wobec powyższego faktura za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki obejmująca okres zmiany taryfy uwzględniać będzie rozliczenie w dwóch cenach:

1-   Do dnia 09.06.2018r. wg dotychczas obowiązującej ceny za 1 m3 dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków,

2-   Od dnia 09.06.2018r. zgodnie z nową ceną za 1 m3 dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków.

Saur Neptun Gdańsk S.A. obsługuje w Gminie Gdańsk ok. 44 tys. punktów sieci.

Rozliczenie obu powyższych okresów zostanie przeprowadzone na podstawie średniego dobowego zużycia pomiędzy poprzednim odczytem wodomierza i odczytem bieżącym (zgodnie z cyklem obrachunkowym).

W przypadku podania przez Państwa odczytu wodomierza na dzień 09.06.2018r. odczyt ten zostanie uwzględniony w rozliczeniu.

Zwiń ^

W Sopocie można się kąpać! Ilość bakterii E. Coli w normach! - komunikat Sanepidu

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odwołuje rekomendacje nie korzystania z kąpieli w wodach Zatoki Gdańskiej w obszarze Sopotu.

Próbki pobrane do analiz w dniu 1 czerwca na plażach w Sopocie i Gdyni wykazały, że jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach.

Cały dzisiejszy komunikat Sanepidu dostępny jest tutaj.

Przypominamy, że zakaz kąpieli związany był z przekroczeniem norm bakterii E. Coli w lokalizacjach:  Sopot - Hotel Haffner – Esentra, Sopot - Park Północny oraz Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa. Rezultaty badań Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarny stwierdzające przekroczenie E. Coli w Sopocie wskazywały na świeże zjawisko zanieczyszczenia, niezwiązane z awaryjnym zrzutem do Motławy.

„Stwierdzenie ponadnormatywnej  liczby bakterii Escherichia coli może świadczyć o świeżym zanieczyszczeniu wody i prawdopodobnie nie jest skutkiem niedawnego awaryjnego zrzutu ścieków do wód Zatoki Gdańskiej.” – czytaliśmy w komunikacie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z  dnia 1 czerwca.

Saur Neptun Gdańsk, dysponując przeprowadzonymi w swoim akredytowanym laboratorium analizami dla Gdańska i Sopotu, które można na bieżąco śledzić na stronie www.sng.com.pl w specjalnej zakładce: Aktualne badania jakości wody w kąpieliskach, chce jednoznacznie podkreślić, że przekroczenia w Sopocie nie miały związku z awaryjnym zrzutem, który zakończył się 18 maja. Przeżywalność Escherichia coli wodzie jest krótka, m.in. ze względu na brak właściwego pożywienia i działanie promieniowania ultrafioletowego. Populacje tych bakterii znikają w znaczącym stopniu od kilku godzin do 2-3 dni.
Zwiń ^

Warunki tlenowe na Motławie coraz lepsze - komunikat WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował wyniki badań przeprowadzonych na Motławie i Martwej Wiśle. Wynika z nich, że wciąż poprawiają się warunki tlenowe na rzece Motławie na wysokości awaryjnego zrzutu ścieków do Motławy.

17 maja nasycenie tlenem rozpuszczonym (w próbce pobranej na wysokości zrzutu) wynosiło 4,7mg/dm3, 21 maja – 7,6 mg/dm3, a 24 maja 8,2 mg/dm3.  Inspektorzy WIOŚ we wnioskach z badań informują, że stężenia badanych substancji na wysokości przeprowadzonego zrzutu: „są typowe dla wód pozostających pod wpływem działalności aglomeracji gdańskiej w części położonej nad tymi rzekami”.

Pełne wyniki najnowszych badań WIOŚ znajdują się tutaj.

Saur Neptun Gdańsk wciąż jeszcze napowietrza wody Motławy i Kanału na Stępce. Napowietrzacze mają poprawiać warunki tlenowe wód. Napowietrzanie wody ma charakter prewencyjny i ma na celu podniesienie stężenia tlenu w wodzie, a tym samym stworzenie korzystnych warunków dla życia organizmów wodnych. Stosuje się je również do likwidacji stref beztlenowych w zbiornikach  wodnych.

 
Zwiń ^

Najnowsze wyniki badań kąpielisk przeprowadzone przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny opublikował najnowsze wyniki badań jakości wody w kąpieliskach w pasie Gdańsk-Sopot-Gdynia. Próby do badań pobrano w środę 30 maja.

Wyniki badań dla Gdańska i Gdyni pokazują, że obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach. Przekroczenia norm E. Coli stwierdzono w Sopocie w próbkach wody pobranych w lokalizacjach:  Sopot - Hotel Haffner – Esentra, Sopot - Park Północny oraz Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa.

Saur Neptun Gdańsk, dysponując przeprowadzonymi w swoim akredytowanym laboratorium analizami dla Gdańska i Sopotu, które można na bieżąco śledzić na stronie www.sng.com.pl w specjalnej zakładce: Aktualne badania jakości wody w kąpieliskach, chce jednoznacznie podkreślić, że przekroczenia w Sopocie nie mają związku z awaryjnym zrzutem, który zakończył się 18 maja. Przeżywalność Escherichia coli wodzie jest krótka, m.in. ze względu na brak właściwego pożywienia i działanie promieniowania ultrafioletowego. Populacje tych bakterii znikają w znaczącym stopniu od kilku godzin do 2-3 dni. Escherichia coli jest wskaźnikiem sanitarnym, a jej obecność w wodzie świadczy o świeżym zanieczyszczeniu fekalnym, nie rozmnaża się w wodzie.

Rezultaty badań Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarny stwierdzające przekroczenie E. Coli w Sopocie wskazują więc na świeże zjawisko zanieczyszczenia, niezwiązanego z awaryjnym zrzutem do Motławy. 

„Stwierdzenie ponadnormatywnej  liczby bakterii Escherichia coli może świadczyć o świeżym zanieczyszczeniu wody i prawdopodobnie nie jest skutkiem niedawnego awaryjnego zrzutu ścieków do wód Zatoki Gdańskiej.” – czytamy w komunikacie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Pełen komunikat Sanepidu znajduje się tutaj.

W związku z przekroczeniem norm w Sopocie Wojewódzki Inspektor Sanitarny „rekomenduje nie korzystanie z kąpieli w wodach Zatoki Gdańskiej  w obszarze Sopotu”.
Zwiń ^