Oczyszczalnia Ścieków otwarta dla mieszkańców!

Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód otwiera swoje drzwi dla zwiedzających. Najpierw 24 sierpnia, a następnie 14 września. By zobaczyć, co dzieje się ze zużytą w naszych domach wodą i jak wygląda technologia oczyszczania ścieków w Gdańsku, wystarczy wejść na stronę www.otwartaoczyszczalnia.pl i dokonać rejestracji.

Odwiedzający zobaczą niemal całą linię oczyszczania ścieków: komorę krat, osadniki, bioreaktory, Zamknięte Komory Fermentacyjne czy Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów. Spacer z przewodnikami potrwa ok. 1,5 h.

Wizyty w ramach projektu Otwarta Oczyszczalnia realizowane będą w dwóch terminach:

  • 24 sierpnia w godz. 10.00, 11.30, 13.00, 14.30
  • 14 września w godz. 10.00, 11.30, 13.00, 14.30


Obowiązują zapisy na stronie: www.otwartaoczyszczalnia.pl

- Choć projekt Otwarta Oczyszczalnia organizujemy od kilku lat, zainteresowanie zwiedzaniem Oczyszczalni Wschód nie słabnie. Bardzo nas to cieszy, bo wycieczki mają walor edukacyjny. Zwiedzający dowiadują się, że wrzucone do kanalizacji patyczki do uszu, mokre chusteczki czy tłuszcz stanowią dla nas i procesu oczyszczania ścieków nie lada wyzwanie – podkreśla Guy Fournier, prezes SNG. - Jak proces oczyszczania ścieków wygląda w praktyce, zapraszamy do osobistego zapoznania się. Naprawdę warto!

Projekt Otwarta Oczyszczalnia to wspólna inicjatywa Miasta Gdańska, Saur Neptun Gdańsk i Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

Wszystkich chętnych zapraszamy!

 

Zwiń ^

Taryfy w Sopocie i Gdyni (ul. Bernadowska)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla Miasta Sopotu i Gdyni (ul. Bernadowska).

Gospodarstwa domowe w Sopocie i Gdyni (ul. Bernadowska) zgodnie z nowo zatwierdzoną taryfą zapłacą 3,17 zł za metr sześcienny wody i 5,79 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków - co daje łączną kwotę 8,96 zł netto. Taryfa dla przemysłu i pozostałych odbiorców wyniesie 8,97 zł netto – odpowiednio 3,18 zł za metr sześcienny wody i 5,79 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków (do cen i stawek netto zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami).

Taryfa dla Miasta Sopotu i Gdyni (ul. Bernadowska) zaczęła obowiązywać od dnia 30.07.2019 r.
Aktualna taryfa dla Miasta Sopotu i Gdyni (ul. Bernadowska) znajduje się tutaj.
Zwiń ^

Sprzedaż samochodów

Informujemy o sprzedaży następujących pojazdów wycofanych z eksploatacjiO nabyciu pojazdu decyduje kolejność złożonych ofert.

1. Dodatkowych informacji udzielają Marek Pankowski (tel. 600 409 487) oraz Jerzy Rogalski (tel. 600 409 485) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

2. Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Działu Transportu (ul. Wałowa 53), od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin.

3. Sprzedający nie przewiduje konieczności wnoszenia wadium.

4. Ofertę pisemną należy złożyć na załączonym formularzu. Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) wskazanie marki, typu i pozycji (L.p.) pojazdu jakiego dotyczy oferta zakupu,

c) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

W przypadku oferty dotyczącej więcej niż jednego pojazdu, należy złożyć odpowiednią ilość formularzy wypełnionych dla każdego z pojazdów, których dotyczy oferta.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodu służbowego SNG wycofanego z eksploatacji.”

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7:30-15:00, nie później jednak niż do dnia 30 sierpnia 2019 r., do godz. 12:00 w Sekretariacie (ul. Wałowa 46, budynek dyrekcji).

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki przez sprzedającego.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia wyznaczonego na złożenie oferty.

6. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który jako pierwszy złożył ofertę na sprzedawany pojazd. Oferty rozpatrywane będą w odniesieniu do poszczególnych pojazdów, oferenci mogą złożyć ofertę na jeden lub więcej z dostępnych pojazdów podając cenę za każdy z nich.

7. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

c) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia oferenta.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

8. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po ogłoszeniu przez komisję przetargową oferty, która wpłynęła jako pierwsza.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia.

Sprzedający zastrzega sobie własność zbywanych pojazdów do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.

Formularz Ofertowy

Zwiń ^

Nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 czerwca 2019 na terenie Miasta Gdańska prawa i obowiązki Klienta ustala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska uchwalony przez Radę Miasta Gdańska dnia 25 kwietnia 2019 roku (Uchwała Nr IX/155/19). Zachęcamy do zapoznania się z nowym Regulaminem, który znajduje się w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej https://www.sng.com.pl/strefaklienta/ustawyiregulaminy.aspx

Mgiełka z wody dla ochłody

Upał daje się we znaki, dlatego postanowiliśmy go mieszkańcom Gdańska nieco złagodzić. Nasze ekipy zamontowały dziś dwa zamgławiacze. Pierwszy stanął u zbiegu ulic Podmłyńska i Podwale Staromiejskie, a drugi w okolicach Targu Rybnego – nieopodal Technikum Łączności i Hotelu Hilton.

Zamgławiacze natychmiast podbiły serca przechodniów. Ich przenośna konstrukcja pozwala na ustawienie ich w dowolnym miejscu z dostępem do wody sieciowej.

Więcej zdjęć na naszym profilu FB: https://www.facebook.com/496337917195708/posts/1454820178014139?s=1501496673&sfns=mo


Zwiń ^

Konkurs – Dlaczego piję wodę z kranu?

Jeszcze tylko dwa dni, do północy, 3 kwietnia czekamy na Wasze odpowiedzi w konkursie na naszym Facebooku. Do wygrania atrakcyjne nagrody! Spróbujcie, warto!

Udział w konkursie nie wymaga od Was skomplikowanych operacji. Po prostu napiszcie nam, dlaczego pijecie wodę z kranu. 3 najciekawsze uzasadnienia otrzymają nagrody główne, a 5 wyróżnienia.

Odpowiedzi wysyłajcie nam w wiadomościach prywatnych na FB lub na mail konkurs@sng.com.pl.

Na Wasze prace czekamy do 3 kwietnia 2019 do północy, a już 5 kwietnia ogłosimy listę zwycięzców.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu, który jest dostępny pod poniższym linkiem https://bit.ly/2S1dFuv
Powodzenia!


Zwiń ^

Płukanie magistrali wodociągowej

Informujemy, że w dniach 02/03 i 03/04 kwietnia b.r., w godzinach 21:00-6:00, będą prowadzone prace związane z planowanym płukaniem magistrali wodociągowej DN 1200/1000 od Ujęcia Wody „Straszyn” do Zbiorników Wody „Migowo” (ul. Myśliwska).

Płukanie będzie prowadzone w dwóch etapach:

  • etap pierwszy w dniu 02/03 kwietnia obejmie: miejscowości Kowale i Jankowo ul. Ogrodowa, dzielnice Gdańska: Zakoniczyn, Łostowice, osiedla: „Moje Marzenie”, „Cztery Pory Roku”, „Świętokrzyskie”, „Miłe”, „V Wzgórz”, „Euro-styl”, „Kolorowe”, „Cytrusowe”, „Nowy Horyzont”, „Habenda”, „Hokejowe”, „Hokejowe 2”, „Hokejowe 3”, „Vivaldiego”, „Laurowe”, „Krokusowe”, „Chabrowe”, „Przy Srebrnej”, „Willa Szmaragdowa”, „Srebrny Stok”, „Platinum Park”, „Złote Księżyce”, „Jaworzniaków”, „Alcon” w okolicy ronda przy ul. Wielkopolskiej, „Jodłowy Park”, „Nowy Horyzont”, „Trzy Kolory” oraz dodatkowo: ul. Aliny Pieńkowskiej, ul. Hokejowa, ul. Smołdzińska, ul. Kampinoska, ul. Muzyka, ul. Jagiełły, ul. Czerska, ul. Niepołomicka, ul. Przemian, ul. Wigierska, ul. Świętokrzyska nr 17, 19 i 21

  • etap drugi w dniu 03/04 kwietnia obejmie dzielnice Gdańska: Ujeścisko, Chełm, Orunia Górna, Suchanino, Siedlce, osiedla: „Pogodne”, „Ekolan”, „Słoneczna Dolina”, „Zielony Stok”, „Leszczynowe”, „S.M. Szadółki”, „Zielone” oraz ul. Ujeścisko, ul. Łostowicka do nr 15, ul. Kartuska (od ul. Łostowickiej w kierunku „Ronda Kuronia”), ul. Kampinoska.

W związku z prowadzeniem prac mogą wystąpić zaburzenia w dostawie wody, okresowe przebarwienia, spadki ciśnienia lub nawet braki wody w wyżej wymienionych rejonach.

W czasie trwania płukania magistrali, w miarę potrzeb, będą podstawiane beczkowozy z wodą. Po zakończeniu prac mogą wystąpić zabarwienia wody związkami żelaza. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy odbiorców wody.

Zwiń ^

Startuje kampania Z kranu piję, zdrowo żyję

Z kranu piję, zdrowo żyję - to nazwa kampanii promującej picie wody z kranu. Dzień jej premiery wybraliśmy nieprzypadkowo - bo dziś, 22 marca, obchodzimy na całym świecie Światowy Dzień Wody!

Kampania potrwa do końca roku i realizowana jest wspólnie przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Gdańsku, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oraz sześć wiodących pomorskich przedsiębiorstw wodociągowych,  wśród których jest Saur Neptun Gdańsk.

A jako, że uważamy, że woda w Miasto Gdańsk jest oczywiście najlepsza, zachęcamy Was do jej picia. O szczegółach akcji będziemy Was informować na bieżąco - ale zdradzimy tylko, że w planach są lekcje edukacyjne dla dzieci, promocja wody w realu i w mediach. Tymczasem zachęcamy Was do obejrzenia filmu:

https://bit.ly/2HCcADL i polubcie też koniecznie profil na FB: Z kranu piję - zdrowo żyję.

Tegoroczne hasło obchodów Światowego Dnia Wody brzmi „Leaving no one behind", w wolnym tłumaczeniu oznaczające, że woda powinna być dla wszystkich. Choć jak wiemy wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować i doceniać.

- Gdańsk dzięki swojemu położeniu ma do dyspozycji ponad 83% wody, która pochodzi z ujęć głębinowych, a niespełna 17 % z ujęcia powierzchniowego zlokalizowanego w Straszynie. Dzięki temu mieszkańcy Gdańska mogą korzystać na co dzień z wody o bardzo dobrej jakości. Wody głębinowe nie wymagają zastosowania skomplikowanych technologii uzdatniania. Są bowiem dobrej jakości same w sobie - zaznacza Guy Fournier, prezes Saur Neptun Gdańsk. - Mając produkt tak wysokiej jakości, bez obaw możemy polecać picie wody z kranu zamiast wody butelkowanej.

Zaopatrzenie w wodę Gdańska i Sopotu opiera się na ujęciach wody podziemnej i powierzchniowej. Jednakże główne zaopatrzenie stanowią ujęcia wód głębinowych, ujmujących przede wszystkim wodę czwartorzędową. Podstawowe ujęcia wody, to: Czarny Dwór, Lipce, Osowa, Pręgowo, Zaspa Wodna, Dolina Radości, Zakoniczyn. Produkcję wody głębinowej uzupełniają dwa ujęcia lokalne, dwa ujęcia rezerwowe. Gdański wodociąg zasilany jest także wodą powierzchniową, pochodzącą z ujęcia wody w Straszynie.

Na terenie Sopotu Saur Neptun Gdańsk SA eksploatuje trzy ujęcia wód głębinowych – Bitwy pod Płowcami, Brodwino i Nowe Sarnie Wzgórze, których wody zasilają również gdański system wodociągowy. 

Zwiń ^

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem!

Zima w kalendarzu i za oknem. Czy Pamiętali Państwo o zabezpieczeniu wodomierzy głównych i ogrodowych przez zamarznięciem. Jak to zrobić? Bardzo prosto: • ocieplić przyłącze i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu • uszczelnić pomieszczenia poprzez np. uzupełnienie powybijanych szyb, zamknięcie i uszczelnienie okien i drzwi, • ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej (np. matą izolacyjną, wełną mineralną, itp.). Jeśli wodomierz mimo wszystko zostanie uszkodzony, prosimy o kontakt pod nr tel. 994. Nasze służby będą reagowały na każde zgłoszenie!

107 osób poznało Oczyszczalnię Wschód

Zakończyła się czwarta edycja projektu Otwarta Oczyszczalnia. W zwiedzaniu Oczyszczalni Wschód wzięło udział 6 grup zwiedzających, a w nich 107 osób. Gdyby podsumować czas, który spędziliście Państwo odkrywając zakamarki oczyszczalni, byłoby to 9 godzin. Dziękujemy za zainteresowanie tematyką oczyszczania ścieków, za pytania, które zadawaliście Państwo podczas wspólnej drogi, za to, ze mogliśmy Państwu pokazać co dzieje się ze zużytą wodą trafiającą do Oczyszczalni nie tylko z terenu Gdańska.

Projekt Otwarta Oczyszczalnia na stałe wpisał się już nie tylko do kalendarzy Miasta Gdańsk, Saur Neptun Gdańsk oraz Gdańskiej Infrastruktury

Wodociągowo-Kanalizacyjnej – które są jego organizatorami, ale także do kalendarza mieszkańców. Na wizytę może się zapisać się każdy, kto ukończył 12 rok życia.

Wspólne zwiedzanie rozpoczyna się zwykle od dyspozytorni, w której można przyjrzeć się, w jaki sposób jest nadzorowana działalność obiektu. Następnie przeradza się w spacer mający przybliżyć zwiedzającym procesy poszczególnych etapów oczyszczania ścieków. Zwiedzana jest komora krat, piaskowniki, osadniki wstępne, bioreaktory, osadniki wtórne i obiekty na tzw. linii ściekowej. Wycieczka kończy się w budynku Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów.

Wśród tegorocznych zwiedzających byli m.in. mieszkańcy dopytujący, w jaki sposób zarządzać na co dzień odpadami a także studenci zastanawiający się nad związaniem swojej przyszłości z branżą wod.-kan.

Projekt Otwarta Oczyszczalnia zaprosi Państwa za rok. Do zobaczenia!

Oczyszczalnia Gdańsk Wschód jest jedną z dziesięciu największych polskich  oczyszczalni. Zajmuje powierzchnię 74 hektarów. Dobowo do oczyszczalni trafia średnio ok 90 000 m³ ścieków w ciągu doby.

Zwiń ^