Sprawami związanymi z obsługą klienta w SNG S.A. zajmuje się Wydział Sprzedaży i Windykacji, w ramach którego wyodrębnione są następujące działy:


 • Biuro Obsługi Klienta
 • Dział Sprzedaży
 • Dział Windykacji
Poniżej znajdą Państwo:
 • informacje dotyczące kompetencji poszczególnych Biur i Działów SNG S.A. wraz z danymi teleadresowymi i godzinami pracy
 • zestaw najważniejszych formularzy (do pobrania)
 • wzory umów
 • ulotki i foldery informacyjne
Wydział Sprzedaży i Windykacji:

Biuro Obsługi Klienta zajmuje się:
 • udzielaniem wyjaśnień
 • przyjmowaniem korespondencji
 • kierowaniem do działów merytorycznych
 • reklamacjami
Przy Biurze Obsługi Klienta czynna jest kasa

Dział Sprzedaży zajmuje się:
 • odczytem liczników
 • wystawianiem faktur
 • korespondencją z klientami
 • zawieraniem i rozwiązywaniem umów
Dział Windykacji zajmuje się:
 • zadłużeniami Klientów
 • naliczaniem odsetek
 • korespondencją z klientami
Kierownik Wydziału Sprzedaży i Windykacji:
Magdalena Grusznic
tel. (58) 325 27 00 wew. 325

Kierownik Biura Obsługi Klienta:

Joanna Zielińska
tel. (58) 325 27 00 wew. 557

Kierownik Działu Windykacji:
Aldona Bugajska - Rychlińska
tel. (58) 325 27 00 wew. 355

Ogólne dane kontaktowe:
Biuro Obsługi Klienta w Gdańsku:
ul. Wałowa 46
80-858 Gdańsk

Przyjmowanie klientów:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.00 - 15.00
środa, w godz. 7.00 - 17.00 

Kasa czynna jest w dniach:
poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 - 14.00
środa, w godz. 8.00 - 17.00

Dział Sprzedaży:

Sektory: I, II, III:
tel.(58) 301 30 91
email: bok@sng.com.pl

Kontakt dla Wspólnot Mieszkaniowych:
tel.(58) 325 27 00 wew. 347
email: bok@sng.com.pl


UWAGA
Przed dokonaniem połączenia telefonicznego klienci indywidualni proszeni są o sprawdzenie numeru początkowego przyłącza (101, 102, 103 lub 106), znajdującego się na fakturze lub wezwaniu.
Oświadczenia o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości - oświadczenie
Plombowanie wodomierza głównego (uzupełnienie zerwanej plomby) - zlecenie
Płatność za wodę i/lub ścieki przez bank - wniosek
Rezygnacja z płatności za wodę i/lub ścieki przez bank - wniosek
Rozłożenie płatności na raty - wniosek
Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - wniosek
Wydanie kopii protokołu końcowego przyłączy wod-kan - wniosek
Wykonanie usługi (ogólne) - zlecenie
Wykonanie (montaż) zestawu: wodomierz główny i/lub wodomierz mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej - zlecenie
    - Wodomierze ogródkowe - informator
Wymiana i plombowanie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (forma przedpłaty) - zlecenie
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego - zlecenie
Zapłata rachunku za wodę i/lub ścieki bez prowizji - wykaz punktów bankowych
Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - odbiorcy indywidualni
    - Informator
    - Nie jestem jedynym właścicielem - informator
Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - podmioty gospodarcze
    - Informator
Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - wspólnoty mieszkaniowe
Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - odbiorcy indywidualni (sprawa spadkowa)
Zmiana danych klienta - wniosek
Zwrot nadpłaty - wniosek

Wzory umów

Wzory umów stosowane dla odbiorców w Gdańsku


Wzór umowy stosowany dla odbiorców w Gdyni