SNG S.A. ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na ,,Dostawę specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm”. Postępowanie nr ZP-SAP/1/2021.

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg  nieograniczony na


,,Dostawę specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm”. Postępowanie nr ZP-SAP/1/2021.


Składanie ofert w terminie: 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są na stronie https://platformazakupowa.pl/

Odbiór materiałów przetargowych:
  • osobiście:
  • pocztą elektroniczną:
Informacji dodatkowych udziela:
  • w zakresie procedur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/460068
  • w zakresie przedmiotu zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/460068
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ukazało się 2021-05-19 r. – w/na stronie internetowej Zwiń ^