Jakość wody
Gdańska woda jest najlepsza w Polsce. Tak wynika z badań, które przeprowadziła firma Brita we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Badaniu poddano wodę z kranu z 10 wybranych miast naszego kraju. Wodę można więc pić bezpośrednio z kranu, a jest ona około 100 razy tańsza niż najtańsza woda butelkowana. Jakość wody jest także stale badana, a wyniki podawane są do publicznej wiadomości.

Warunki, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Określono w nim wymagania dla 5 wskaźników mikrobiologicznych i 54 parametrów lub grup parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych i radiologicznych.
Cała woda, podawana mieszkańcom Gdańska spełnia wymogi mikrobiologiczne, czyli nie zawiera chorobotwórczych bakterii. Od 2018 100% objętości wody spełnia restrykcyjne wymagania określone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w zakresie parametrów fizykochemicznych (w 1992 roku - zaledwie 8%, 2001 - 79,1%, 2004 - 83,6%, 2011 - 99,9%)

SNG S.A. co dwa lata przeprowadza badania opinii publicznej w zakresie opinii o jakości wody. Ostatnie badania, przeprowadzone w roku 2019, wskazują, że liczba osób dobrze oceniających gdańską i sopocką wodę utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie: 90% gdańszczan i 97% sopocian ocenia jakość wody dobrze i bardzo dobrze, a 50% mieszkańców Gdańska pije ją prosto z kranu.

Aktualne informacje o jakości wody w Gdańsku
Raport Brita 2010 - jakość wody w 10 wybranych miastach Polski

Jakość ścieków
Tutaj znajdą Państwo informację o jakości ścieków w 2021 r.

O rety! Nie wrzucaj do toalety! - ulotka


Systemy jakości

SAUR Neptun Gdańsk S.A. szczególną wagę przykłada do zapewnienia swoim klientom najwyższej jakości usług i dostarczanej wody. Dlatego dbamy o to, aby jakość świadczonych przez nas usług znalazła potwierdzenie w niezależnych instytucjach badawczych i akredytacyjnych, które oceniają nasze działania, dokumentując je stosownymi certyfikatami.